ដំណឹងល្អសម្រាប់ប្រិយមិត្តរបស់រោងភាពយន្តលេជេន!

ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការរបស់ប្រិយមិត្តរបស់រោងភាពយន្តលេជេន ដែលមានសន្ទុះកើនឡើងខ្លាំង រោងភាពយន្តលេជេនសាខាមានជ័យ បានបើកដំណើរការសាលទំនើបថ្មីចំនួន២បន្ថែមទៀត។ សាលទាំង២នេះមានឈ្មោះថា សាលទី ៤ និង សាលទី ៥ ផ្លឺស៍ (Hall 4 and Hall 5 Plus)។

សម្រាប់សាលទី៤ គឺមានបំពាក់ដោយកៅអីមានផាសុខភាពស្រួលអង្គុយ មានទីធ្លាដើរធំ និងសម្លេងលឺកាន់តែច្បាស់ល្អ។

សម្រាប់សាលទី៥ ផ្លឺស៍ មិនត្រឹមតែមានគុណសម្បត្តិដូចសាលទី៤ខាងលើទេ ថែមទាំងមានប៊ូតុងទំនើបនៅនឹងកៅអីដែលយើងអាចចុចដើម្បីធ្វើការបត់បែនទៅខាងក្រោយបានតាមតម្រូវការ មិនតែប៉ុណ្ណោះលោកអ្នកក៏អាចសាកថ្មទូរស័ព្ទក្នុងអំឡុងពេលទស្សនាភាពយន្តបានផងដែរ។

Legend MeanChey
Legend MeanChey

កុំទាន់អាល នៅមិនទាន់អស់ទេ!

នៅមានកម្មវិធីពិសេសៗផ្សេងៗទៀត សម្រាប់លោកអ្នកដែលមកទស្សនានៅសាលថ្មីទាំង២នេះចាប់ពីថ្ងៃទី១៨ រហូតដល់ ថ្ងៃទី ២០ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៨ និងទទួលបាន Promotion ពិសេសៗគឺ

Legend MeanChey
Legend MeanChey

ថ្ងៃទី ១៨ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៨: រាល់ការទិញសំបុត្រចំនួនពីរសន្លឹកនឹងទទួលបាន កូកាកូឡាខ្នាតតូច ចំនួន១ដោយឥតគិតថ្លៃ ជាមួយនឹង គូប៉ុងជិះរថយន្តទំនើបពី Uber ចំនួន១ ដែលមានតម្លៃ ៤ និង ៥ ដុល្លារ។

Legend MeanChey
Legend MeanChey

ថ្ងៃទី ១៩ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៨: រាល់ការទិញសំបុត្រចំនួនពីរសន្លឹកនឹងទទួលបានពោតលីងខ្នាតតូចចំនួន១ដោយអត់គិតថ្លៃ ជាមួយនឹង គូប៉ុងជិះរថយន្តទំនើបពី Uber ចំនួន១ ដែលមានតម្លៃ ៤ និង ៥ ដុល្លារ។

Legend MeanChey
Legend MeanChey

ថ្ងៃទី ២០ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៨: រាល់ការទិញសំបុត្រចំនួនពីរសន្លឹក អ្នកអាចទទួលបានការ Upsize ទៅលើកូកាកូឡា រឺក៏ ពោតលីង ជាមួយនឹង គូប៉ុងជិះរថយន្តទំនើបពី Uber ចំនួន១ ដែលមានតម្លៃ ៤ និង ៥ ដុល្លារ។

Legend MeanChey
Legend MeanChey
Legend MeanChey
Legend MeanChey

កុំភ្លេចណា៎! មកទទួលយកបទពិសោធន៍ថ្មីនេះទាំងអស់គ្នា!

អ្នកណាៗក៏ទៅលេជេនដែរ!
#Hall4 #Hall5Plus #LetsGoLegend #OnlyAtLegendMeanChey
Click here to our official website: www.legend.com.kh