កុំខកខាន ឆមាសចុងក្រោយ ដែលបង្កប់អាថ៌កំបាំងជាភាពយន្តចំណាយតិចបំផុត

នៅឆ្នាំ 2012 គេបានឃើញសាកសពសិស្សមួយក្រុមនៅក្នុងសាលា។ ប៉ុន្មានឆ្នាំក្រោយ គេបានរកឃើញវីដេអូនិយាយអំពីរឿងរ៉ាវដែលបានកើតឡើងនាយប់នោះ។ ព្រឹត្តិការណ៍ដ៏អាថ៌កំបាំងនេះនឹងលាតត្រដាង នាថ្ងៃទី 22 ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ 2018។

Final Semester Final Semester

គម្រោងភាពយន្តទាំងមូលត្រូវបានបង្កើតឡើងជាសម្ងាត់ដោយមិនមានក្រុមការងារផ្សព្វផ្សាយណាមួយដឹងពីពត៌មាននៃការថតនោះឡើយ សូម្បីតួសម្តែងក៏មិនរហូតដល់ពេលចេញផ្សាយក៏មិនដឹងថាសាច់រឿងចុងក្រោយយ៉ាងណាដែរនឹងមក។

Final Semester
Final Semester Final Semester

ភាពយន្ត «ឆមាសចុងក្រោយ» មិនអនុញ្ញាតឱ្យយុវវ័យក្រោមអាយុ១៨ ឆ្នាំចូលទស្សនានោះទេ។