ម៉ោង៥មិនទាន់ទេ អតិថិជនពេញៗហាង បុគ្គលិករត់តុមិនចង់ទាន់ ហាងលក់គ្រឿងសមុទ្រមួយកន្លែង ជាប់នឹងផ្សារទួលទំពូង ពិតជាមានរសជាតិឆ្ងាញ់មែន ហើយល្បីខ្លាំងនៅម្តុំទួលទំពូង គ្រាន់តែជិះកាត់ភាយក្លិនឈ្ងុយចេញពីកន្លែងអាំងគ្រឿងសមុទ្រ ដែលបុគ្គលិកអាំងរើដៃមិនទាន់ទេ។

ហាងទួលទំពូងគ្រឿងសមុទ្រអាំង
ហាងទួលទំពូងគ្រឿងសមុទ្រអាំង
ហាងទួលទំពូងគ្រឿងសមុទ្រអាំង
ហាងទួលទំពូងគ្រឿងសមុទ្រអាំង

ដោយសារតែភាពល្បីល្បាញខ្លាំងនេះហើយទើបមានអតិថិនជនជាហូរហែរចាំតម្រង់ឈរចាំទិញ ខ្លះអង្គុយញាុំមាត់យ៉ាងឆ្ងាញ់តែម្តងហើយ គ្រាន់តែឃើញមាត់គេញាុំក៏ដឹងថាឆ្ងាញ់ហើយ​ និយាយទៅសម្រាប់អ្នកចូលចិត្តគ្រឿងសមុទ្រអាំងអាចទៅរកបានគឺអត់ខ្វះទេ ហាងទួលទំពូងគ្រឿងសមុទ្រអាំង មានដូចជា៖មឹកអាំងអំបិលម្ទេស ក្តាមឆាការី ក្តាមអាំងអំបិលម្ចេស ងាវអាំង បង្គាអាំងអំបិលម្ចេស ហើយនៅមានច្រើនមុខផ្សេងទៀត ហើយថែមទាំងមានតម្លៃសមរម្យអាចទទួលយកបាន។

ហាងទួលទំពូងគ្រឿងសមុទ្រអាំង
ហាងទួលទំពូងគ្រឿងសមុទ្រអាំង
ហាងទួលទំពូងគ្រឿងសមុទ្រអាំង
ហាងទួលទំពូងគ្រឿងសមុទ្រអាំង
ហាងទួលទំពូងគ្រឿងសមុទ្រអាំង
ហាងទួលទំពូងគ្រឿងសមុទ្រអាំង
ហាងទួលទំពូងគ្រឿងសមុទ្រអាំង
ហាងទួលទំពូងគ្រឿងសមុទ្រអាំង

សម្រាប់ពេលល្ងាចនេះប្រសិនបើចង់ញាុំគ្រឿងសមុទ្រដ៏សម្បូរបែបនោះទៅណាឆ្ងាយទេ មកត្រឹម ហាងទួលទំពូងគ្រឿងសមុទ្រអាំងនេះគឺម៉ាអ៊ែមហើយណា!

ហាងទួលទំពូងគ្រឿងសមុទ្រអាំង
ហាងទួលទំពូងគ្រឿងសមុទ្រអាំង
ហាងទួលទំពូងគ្រឿងសមុទ្រអាំង
ហាងទួលទំពូងគ្រឿងសមុទ្រអាំង
ហាងទួលទំពូងគ្រឿងសមុទ្រអាំង
ហាងទួលទំពូងគ្រឿងសមុទ្រអាំង

ហាង ទួលទំពូងគ្រឿងសមុទ្រអាំង
Tel: 017 99 87 57 / 093 38 2008 / 077 32 31 35
ទីតាំង៖ ក្បែរផ្សារទួលទំពូង

វីដេអូ