អ្នកណាដែលមិនល្បីនោះគ្រាន់តែលឺថាប្រហិតសាច់គោ J Mey សាលាចិន ដឹងតែឃ្លានទៀតហើយ ព្រោះតែរសជាតិឆ្ងាញ់ ណាមួយប្រហិតខុសគេត្រង់ថាគាត់ធ្វើដោយដៃផ្ទាល់ រួមទាំងទឹកជ្រលក់ឆ្ងាញ់កប់ទៀត រឿងអីដែលថាមិនស្គាល់នោះញុាំរាល់ថ្ងៃហើយហ្នឹង។

ប្រហិតសាច់គោ J Mey សាលាចិន 
ប្រហិតសាច់គោ J Mey សាលាចិន
ប្រហិតសាច់គោ J Mey សាលាចិន 
ប្រហិតសាច់គោ J Mey សាលាចិន

ប្រហិតសាច់គោ J Mey សាលាចិន ប្រហិតនេះលក់ដាច់ណាស់ នេះក៏ព្រោះតែរសជាតិរបស់វាឆ្ងាញ់ ម៉េចបានហ៊ានថាឆ្ងាញ់? ព្រោះអ្នកលក់គាត់ធ្វើវាដោយផ្ទាល់ដៃ បើសួរគាត់ថាមួយថ្ងៃលក់អស់ប៉ុន្មានគីឡូ គាត់មិនដឹងទេ ព្រោះគ្មានពេលថ្លឹងផងនឹង រវល់ធ្វើប្រហិតដ៏ច្រើន ដើម្បីយកមកលក់អោយទាន់ពេល។ មិនត្រឹមតែប្រហិតទេឆ្ងាញ់ ទឹកជ្រលក់ជាវេទមន្តពិសេសប្រចាំហាងគាត់ហើយ ឆ្ងាញ់ណាស់…កុំភ្លេចសាកណា នៅម្តុំសាលាចិន Pub Street

ប្រហិតចែមីុសាលាចិន
ប្រហិតចែមីុសាលាចិន
ប្រហិតសាច់គោ J Mey សាលាចិន 
ប្រហិតសាច់គោ J Mey សាលាចិន
ប្រហិតសាច់គោ J Mey សាលាចិន 
ប្រហិតសាច់គោ J Mey សាលាចិន

 

ប្រហិតសាច់គោ J Mey សាលាចិន 
ប្រហិតសាច់គោ J Mey សាលាចិន
ប្រហិតសាច់គោ J Mey សាលាចិន 
ប្រហិតសាច់គោ J Mey សាលាចិន

ផែនទី

https://goo.gl/JgjRz6

ទីតាំង៖ នៅម្តុំសាលាចិន Pub Street

វីដេអូ

ប្រហិតសាច់គោចែម៉ីសាលាចិន

រសជាតិប្រហិតសាច់គោកាលពីក្មេង របស់ចែម៉ីសាលាចិន ល្បីប្រចាំខេត្តបាត់ដំបង បើបានទៅលេងសង្ក្រានបាត់ដំបងអីកុំភ្លេចទៅសាកណា ដឹងតែលាន់មាត់ថាឆ្ងាញ់បស់គេមែន ជាក់ជាមិនខាន

បាន​បង្ហោះ​ដោយ Facetaste នៅ 3 មេសា 2018