​បន្ទាប់ពីជោគជ័យ និង​ទទួលបានការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់អតិថិជន​របស់ខ្លួន ពីហាងស៊ុបចង្កាក់Volcano មានសាខាច្រើនស្ទើរតែពេញទីក្រុងភ្នំពេញទៅហើយនោះ ពេលថ្មីៗនេះស៊ុបចង្កាក់ Volcano​បានបង្កើនសមាជិកថ្មីមួយ​​​​​​​ទៀតហើយនៅតំបន់កាំកូសុីធី ដោយនាំយកនូវប្រូម៉ូសិនពិសេសបញ្ចុះតម្លៃ២០%​ពេញមួយសប្ដាហ៍ទៀតផង។

ហាង ស៊ុបចង្កាក់ Volcano
ហាង ស៊ុបចង្កាក់ Volcano
ហាង ស៊ុបចង្កាក់ Volcano
ហាង ស៊ុបចង្កាក់ Volcano
ហាង ស៊ុបចង្កាក់ Volcano
ហាង ស៊ុបចង្កាក់ Volcano
ហាង ស៊ុបចង្កាក់ Volcano
ហាង ស៊ុបចង្កាក់ Volcano

ឱកាសពិសេសបានមកដល់ហើយសម្រាប់លោកអ្នកដែលនៅតំបន់កាំកូសុីធី ផ្ទាល់តែម្ដង ព្រោះកន្លងមកអាចនឹងធ្លាប់ទស្សនាវីដេអូតែមិនទាន់បានសាករសជាតិដែលល្បីថាឆ្ងាញ់ណាស់ស៊ុបចង្កាក់ Volcano ម្តងទេ ឥឡូវមកដល់ក្បែរផ្ទះហើយហ្នឹង លើផ្លូវជាសុផារ៉ាខាងឆ្វេងដៃពីហាងលីហួរ នឹងខាងស្តាំដៃពីផ្ទះឯកឧត្តមជាសុផារ៉ា យើងនេះ ។ ចឹងប្រហែលជាត្រូវណាត់មិត្តភក្តិ ឬក្រុមគ្រួសារដើម្បីបានសាករសជាតិល្បីខ្លាំងម្តងហើយ មួយវិញទៀតទាន់គេមានប្រូម៉ូសិនស្រាប់ដូច្នេះមិនចំណាយច្រើនទេញុាំបានច្រើនទៀត។​ តោះប្រញាប់ទៅភ្លក់រសជាតិដ៏ឆ្ងាញ់ និងប្រូមូសិនពិសេសនេះទាំងអស់គ្នា​ ប្រាប់តៗគ្នាផងទាន់គេនៅមានប្រូម៉ូសិន ។

ហាង ស៊ុបចង្កាក់ Volcano
ហាង ស៊ុបចង្កាក់ Volcano
ហាង ស៊ុបចង្កាក់ Volcano
ហាង ស៊ុបចង្កាក់ Volcano
ហាង ស៊ុបចង្កាក់ Volcano
ហាង ស៊ុបចង្កាក់ Volcano
ហាង ស៊ុបចង្កាក់ Volcano
ហាង ស៊ុបចង្កាក់ Volcano
ហាង ស៊ុបចង្កាក់ Volcano
ហាង ស៊ុបចង្កាក់ Volcano
ហាង ស៊ុបចង្កាក់ Volcano
ហាង ស៊ុបចង្កាក់ Volcano
ហាង ស៊ុបចង្កាក់ Volcano
ហាង ស៊ុបចង្កាក់ Volcano

បញ្ជាក់ៈ ការបញ្ចុះតម្លៃ២០% ពេញ១សប្តាហ៍នេះ មានតែសម្រាប់សាខាខេត្តរតនៈគីរីតែប៉ុណ្ណោះ!​ ចាប់ពីថ្ងៃទី២៣ ដល់ថ្ងៃទី ២៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៨។

ហាង ស៊ុបចង្កាក់ Volcano សាខាកាំកូសុីធី
ទូរស័ព្ទ៖ 010 2222 26 | 090 2222 26
ទីតាំង៖ លើផ្លូវជាសុផារ៉ាខាងឆ្វេងដៃពីហាងលីហួរ នឹងខាងស្តាំដៃពីផ្ទះឯកឧត្តមជាសុផារ៉ា