ប្លែកបស់គេ សាច់អាំងឈីស ធ្លាប់បានសាកហើយនៅហ្នឹង! ល្ងាចនេះបើលោកអ្នកហត់នឿយជាមួយការចម្អិនម្ហូបអាហារនៅក្នុងផ្ទះ ហើយចង់ប្តូរបរិយាកាសញុាំនៅខាងក្រៅជួបជុំគ្រួសារសាកម្ហូបប្លែកៗវិញម្តងនោះ សម្រាប់ថ្ងៃនេះដែរក្រុមការងារសូមណែនាំហាងមួយឈ្មោះថា ហាង ស៊ុមតាំម៉ាឡាដឺ សាខា310 ។

ហាង ស៊ុមតាំម៉ាឡាដឺ
ហាង ស៊ុមតាំម៉ាឡាដឺ
ហាង ស៊ុមតាំម៉ាឡាដឺ
ហាង ស៊ុមតាំម៉ាឡាដឺ
ហាង ស៊ុមតាំម៉ាឡាដឺ
ហាង ស៊ុមតាំម៉ាឡាដឺ
ហាង ស៊ុមតាំម៉ាឡាដឺ
ហាង ស៊ុមតាំម៉ាឡាដឺ

ជាការពិតស្ថិតនៅបណ្តោយផ្លូវ 310 ផ្ទាល់គឺពិតជាសម្បូរទៅដោយហាងអាហារប្លែកៗផ្សេងៗគ្នា ក្នុងនោះផងដែរ ពីហាង ស៊ុមតាំម៉ាឡាដឺ សាខា310 ដែលមានសាខាថ្មីនៅទីនោះ គឺមានលក់នៅប្រភេទស៊ុប និងសាច់អាំងឈីស ហាក់ប្លែកនិងមានភាពងាយស្រួលដល់ការពិសារ ហើយទំនងចង់ញុាំណាស់ ព្រោះថានៅក្នុងចង្រ្កានអាំងសាច់នោះ មានគ្រប់មុខ មានឈីស មានបន្លែ បើលោកអ្នកចូលចិត្តឈីសទៀតគឺដឹងតែអ៊ែមហើយ រួមទាំងទឹកជ្រលក់ពិសេសផងនោះ ខកខានម៉េចបាន ។

ហាង ស៊ុមតាំម៉ាឡាដឺ
ហាង ស៊ុមតាំម៉ាឡាដឺ
ហាង ស៊ុមតាំម៉ាឡាដឺ
ហាង ស៊ុមតាំម៉ាឡាដឺ
ហាង ស៊ុមតាំម៉ាឡាដឺ
ហាង ស៊ុមតាំម៉ាឡាដឺ

សម្រាប់លោកអ្នកដែលនិយមពិសារម្ហូបប្លែកៗអាចជ្រើសរើស ហាង ស៊ុមតាំម៉ាឡាដឺ សាខា310 មានស៊ុប សាច់អាំងឈីស ដោយក្រៅពីសាច់អាំងហើយនោះក៏មាននៅអាហារជាច្រើនណាស់​សម្រាប់អ្នកពិសារ មិនខកខានទេក្នុងញុាំនោះ របស់ប្លែកមកដល់ហើយមិនសាកប្រយ័ត្នស្តាយណា!

ហាង ស៊ុមតាំម៉ាឡាដឺ
ហាង ស៊ុមតាំម៉ាឡាដឺ
ហាង ស៊ុមតាំម៉ាឡាដឺ
ហាង ស៊ុមតាំម៉ាឡាដឺ
ហាង ស៊ុមតាំម៉ាឡាដឺ
ហាង ស៊ុមតាំម៉ាឡាដឺ
ហាង ស៊ុមតាំម៉ាឡាដឺ
ហាង ស៊ុមតាំម៉ាឡាដឺ
ហាង ស៊ុមតាំម៉ាឡាដឺ
ហាង ស៊ុមតាំម៉ាឡាដឺ
ហាង ស៊ុមតាំម៉ាឡាដឺ
ហាង ស៊ុមតាំម៉ាឡាដឺ

ហាង ស៊ុមតាំម៉ាឡាដឺ សាខា310
លេខទូរស័ព្ទ៖ 095 87 07 87 / 086 6666 45
ទីតាំង៖ ផ្ទះលេខ 421 ផ្លូវ 310 បឹងកេងកង ក្បែរ
Zear Pub

វីដេអូ