លោកអ្នកមានដឹងទេថានៅថ្ងៃទី១៧ ខែមិថុនា ខាងមុខនេះជាថ្ងៃដែលពិសេសគឺទិវាបុណ្យលោកឪពុក? សម្រាប់នៅរោងភាពយន្តលេជេនដើម្បីជាការប្រារព្ធនូវទិវាបុណ្យដ៏ពិសេសនេះ យើងក៏មានជាប្រ៉ូម៉ូសិនពិសេសផងគឺ រាល់ការទិញនំដូហ្វណាត់Krispy Kreme រសជាតិចំរុះ (Assorted) ចំនួន២ នឹងទទួលបានការថែមជូន នំដូហ្វណាត់ ១ភ្លាមៗ។ កម្មវិធីនេះនឹងមាននៅគ្រប់សាខារបស់រោងភាពយន្តលេជេន ហើយមានតែមួយថ្ងៃប៉ុណ្ណោះ!

តោះ!!​ នាំលោកប៉ាជាទីស្រលាញ់របស់លោកអ្នកមកទស្សនារឿងនៅរោងភាពយន្តលេជេនទាំងអស់គ្នាណា!​ សម្រាប់អាទិត្យនេះដែរ មានរឿងល្អៗ ជក់ចិត្តដិតអារម្មណ៍ជាច្រើន ហើយថែមទាំងអាចរីករាយជាមួយនឹងប្រ៉ូម៉ូសិនពិសេសពីរោងភាពយន្តលេជេនជាមួយនឹងលោកប៉ាជាទីស្រលាញ់ទៀត។

នៅចាំអីទៀត? បង្ហាញក្តីស្រលាញ់របស់លោកអ្នកទៅកាន់លោកប៉ានៅក្នុងឱកាសទិវាបុណ្យលោកឪពុកទាំងអស់គ្នាណា៎!

អ្នកណាៗក៏ទៅលេជេនដែរ!
Click here to visit our official website: https://www.legend.com.kh