តោះ!​ រៀនម៉ាស្សាមុខដោយខ្លួនឯងវិញម្ដង

face massage

0
1588

ការម៉ាស្សាលើផ្ទៃមុខគឺជាវិធីមួយដ៏ល្អក្នុការថែរក្សាមុខពីភាពជ្រីវជ្រួញ ក៏ដូចជាកាត់បន្ថយការតានតឹងបន្ទាប់ពីធ្វើការ។ ការម៉ាស្សាទៅលើផ្ទៃមុខអាចធ្វើបាននៅគ្រប់ពេលវេលាជាពិសេសនៅពេលព្រឹក និងមុនពេលចូលគេង។ អ្នកអាចធ្វើការម៉ាស្សាទៅលើផ្ទៃមុខរបស់អ្នកប៉ុន្មានដងក្នុងមួយសប្តាហ៍ក៏បាន តែត្រូវប្រាកដថាដៃរបស់អ្នកបានលាងសម្អាត និងមិនមានភាពកខ្វក់ទៅជាប់នៅលើមុខ។​តោះ!ទៅមើលវីដេអូ ហើយអនុវត្តន៍ទាំងអស់គ្នា។

ប្រភព YouTube Channel Glamrs