ភូមិម្ទេសបាយឆាឈ្ងុយឆ្ងាញ់ប្រចាំ Block IFL

ហាង​​ ភូមិម្ទេស

0
2070

អ្នកម្ដុំ IFL ថ្ងៃហ្នឹងគិតនាំគ្នាទៅញាំុអីនៅឯណាដែរ? គិតនាំគ្នាទៅញាំុនៅ Block IFL​ ហ្មងទៅ នៅជិតសាលាស្រាប់ ស្របពេលកំពុងឃ្លានផង មិនបាច់ទៅណាឆ្ងាយ​ បាយឆាគ្រប់មុខ តម្លៃធូរថ្លៃអស់តិចឆ្អែតល្មម មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងទេនៅមានអាហារជាច្រើនមុខទៀតនៅក្នុងកន្លែងតែមួយ ចង់ញាំុអីក៏បាន មិនបាច់ខ្វល់ច្រើន។ ចេញពីរៀនអស់កម្លាំងចឹងគួរញាំុអីអោយឆ្អែត ដូច្នេះមកសាកបាយឆាពីតូប ភូមិម្ទេសម្ដងមើល៍​ដឹងតែឆ្អែតហើយឆ្ងាញ់ទៀត។

ហាង ភូមិម្ទេស 
ហាង ភូមិម្ទេស
ហាង ភូមិម្ទេស 
ហាង ភូមិម្ទេស

ក្លិនឈ្ងុយចេញពីតូបមួយដែលមានផ្លាក ភូមិម្ទេសស្ថិតនៅក្នុង Block IFL កំពុងតែធ្វើអោយកូរពោះហើយ មិនបាច់គិតច្រើនទេ ចូលទៅញាំុហ្មងទៅ។ តូបភូមិម្ទេសមានលក់បាយឆាកាពិ បាយឆាម្រះព្រៅ បាយឆាឡុកឡាក់ មីឆា បុកល្ហុង​និងអាហារជាច្រើនមុខទៀតសុទ្ធតែទំនងៗ តម្លៃសមរម្យ ពេលចេញពីរៀនចឹងបានបាយមួយចានហើយ ដឹងតែឆ្អែតមានកម្លាំងរៀនហ្មង។

ហាង ភូមិម្ទេស 
ហាង ភូមិម្ទេស
ហាង ភូមិម្ទេស 
ហាង ភូមិម្ទេស
ហាង ភូមិម្ទេស 
ហាង ភូមិម្ទេស

ត្រូវម៉ាច់ មិនបាច់ទៅណាឆ្ងាយ អ្នកម្ដុំ​​ IFL​ ទៅតែ Block IFL យើងហ្នឹងគ្រប់គ្រាន់ហើយ ព្រោះលក់សុទ្ធតែរបស់ញុាំទំនងៗជាច្រើនមុខ​ ជាក់ស្ដែងដូចជាភូមិម្ទេសជាដើម បាយឆាឆ្ងាញ់បែបនេះ មិនគួររំលងទេ។​ តោះ! ថ្ងៃហ្នឹងចេញពីរៀន ណាត់គ្នាមកញាំុបាយជុំគ្នាណា។

ហាង ភូមិម្ទេស 
ហាង ភូមិម្ទេស
ហាង ភូមិម្ទេស 
ហាង ភូមិម្ទេស

 

ហាង ភូមិម្ទេស 
ហាង ភូមិម្ទេស
ហាង ភូមិម្ទេស 
ហាង ភូមិម្ទេស
ហាង ភូមិម្ទេស 
ហាង ភូមិម្ទេស

ហាង ភូមិម្ទេស 
ទូរស័ព្ទ៖ 098 533 336/ 010 656 278
ទីតាំង៖ ផ្ទះលេខ ១២០A មហាវិថីសហព័ន្ធរុស៊ី្ស សង្កាត់ទឹកល្អក់២ ខណ្ឌទួលគោក (ក្នុង Block IFL)

វីដេអូ