តើលោកអ្នកមានកាតសមាជិករបស់លេជេនហើយរឺនៅ? ហើយបានដឹងឬទេថាកាតនេះមានអត្ថប្រយោជន៍អ្វីខ្លះ? ប្រសិនជាលោកអ្នកនៅមិនទាន់បានដឹងពីអត្ថប្រយោជន៍និងមិនទាន់មានកាតសមាជិកនេះ!! តោះទៅអានអត្ថបទខាងក្រោមនេះទាំងអស់គ្នា!!​​​

Legend Cinema-Tv-screen

សម្រាប់លោកអ្នកដែលមានកាតសមាជិកលេជេនទាំងអស់អាចធ្វើការជាវនូវសំបុត្រកុនតាមរយះវេបសាយរបស់រោងភាពយន្តលេជេន គឺជាវសំបុត្រតាមរយះអនឡាញដោយពុំបាច់អញ្ជើញមកទិញផ្ទាល់ឬតម្រង់ជួរយូរទៀតនោះទេ ងាយៗនិងឆាប់រហ័ស ចំណេញពេលវេលា ហើយលោកអ្នកនឹងមិនចាំបាច់ព្រួយបារម្ភខ្លាចជាវសំបុត្រមិនទាន់គេទៀតនោះទេ។ ឈប់ៗ!!! តែនៅមិនទាន់អស់ទេ លោកអ្នកព្រមទាំងទទួលបាននូវអត្ថប្រយោជន៍ ជាមួយនឹងការបញ្ចុះតម្លៃ ១០% ទៅលើសំបុត្រកុន អាហារ និងភេសជ្ជៈ នឹងទទួលបានទឹកប្រាក់បន្ថែមរាល់ពេលបញ្ចូល៥%ថែមទៀតផង។

ហើយថ្មីៗនេះនៅរោងភាពយន្តលេជេនមានរឿងថ្មីៗ និងល្បីៗជាច្រើនដូចជា បងប្រុសកំពូលកូរ ឬ Brother Of The Year, Sicario: Day of Soldado និង​រឿងបាតដៃខ្មៅ ឬ Black Arm។ សម្រាប់អាហារនិងភេសជ្ជៈក៏មានប្រភេទថ្មីៗដែលទើបតែនាំចូលមកដូចគ្នា ដូច្នេះនៅចាំអង្កាល់ទៀតប្រើប្រាស់នូវកាតសមាជិកលេជេនរបស់លោកអ្នកទាំងអស់គ្នា មកទស្សនារឿងល្អៗជក់ចិត្តដិតអារម្មណ៍ជាមួយនឹងអាហារ ភេសជ្ជៈពីរោងភាពយន្តលេជេន។

Legend Cinema

#LetsGoLegend

អ្នកណាៗក៏ទៅលេជេនដែរ!

Click here to visit our official website: https://www.legend.com.kh/