ស្វែង​យល់​ការ​ជ្រើសរើស​វ៉ា​លី​ស ឲ្យ​សម​ស្រប​សំរាប់​ការ​ធ្វើ​ដំណើរ របស់​លោក​អ្នក

Luggage

0
1578
victorinox luggage

ថ្ងៃនេះ​ខាង​ហាង Central Mall បាន​ចែករំលែក​នៅ​ការ​ជ្រើសរើស​វ៉ា​លី​ស​ដែល​សម​ស្រប​សំរាប់​ការ​ធ្វើ​ដំណើរ របស់​លោក​អ្នក​។ បុគ្គលិក Central Mall បាន​និយាយ​ថា​៖

“​មុន​ពេល​ជ្រើសរើស​វ៉ា​លី​ស​សំរាប់​ការ​ធ្វើ​ដំណើរ អ្នក​គួរ​គិត​ពី​តំរូវការ​របស់ អ្នកជា​មុន បើសិនជា​អ្នក​មានការ​ធ្វើ​ដំណើរ ពីរ​បី​ដង ក្នុង​មួយ​ឆ្នាំ​អាច​ជ្រើសរើស យក​ប្រភេទ​សាច់​ក្រណាត់​ដែល​វា​ជួយ​អោយ​អ្នក​ងាយស្រួល ក្នុង​ការ​ផ្ទុក​សម្ភារៈ​។ ប្រសិនបើ​មាន​កត្តា​សំខាន់​ណាមួយ​នៃ​ការ​ធ្វើ​ដំណើរ​របស់​អ្នក តំរូវ​អោយ​អ្នក​យក​តាម​នូវ​សម្ភារៈ ដែល​ងាយ​ប្រេះ​បែក អ្នក​គួរ​ជ្រើសរើស​វ៉ា​លី​ស ដែល​មាន​ប្រភេទ​ជ័រ​ស្វិត​។ ប្រសិនបើ​ការ​ធ្វើ​ដំណើរ​នោះ ផ្តោត​សំខាន់​លើ​ទំងន់ អ្នក​អាច​ជ្រើស​យក​វ៉ា​លី​ស ដែល​ជា​ប្រភេទ​សាច់​ក្រណាត់ រឺ​ប្រភេទ​ជ័រ​ស្វិត ក៏​បាន​តែ​ត្រូវ​រើស​យក​វ៉ា​លី​ស ដែល​មាន​ទំងន់​ស្រាល​ជាង​ធម្មតា​។​”

រូបភាព​នេះ​បង្ហា​ពី​លក្ខណៈ​ខុស​គ្នា​រវាង​វ៉ា​លី​ស​ប្រភេទ​ជ័រ​ស្វិត និង​ប្រភេទ​សាច់​ក្រ​ណាស់​៖

Luggage

វី​ដេ​អូ​នេះ​បង្ហាញ​សភាព​រឿង​មាំ​របស់​វ៉ា​លី​ស​ម៉ាក Victorinox

 

ព័ត៌មាន​បន្ថែម​អាច​ទាក់ទង​ហាង Central Mall – Phnom Penh មា​នទី​តាំងនៅ​កាច់ជ្រុង​ខាងលិច​ផ្សារ​ធំ​ថ្មី​។ សំរាប់​ព័ត៌មាន​បន្ថែម សូម​ទំនាក់ទំនង​តាម​ទូរស័ព្ទ​លេខ ០២៣ ៩៦៦ ៣០០​។