របៀបក្រងសក់ ពិតជាមានច្រើនប្រភេទណាស់ទៅតាមម៉ូតដែលយើងចង់បាន ហើយក៏អាស្រ័យទៅតាម ប្រវែងសក់នីមួយៗ ដូចជាសក់ខ្លី ល្មម ឬក៏ វែងដែរ ។ ប៉ុន្តែថ្ងៃនេះ KSPG.TV សូមបង្ហាញវីដេអូ​មួយ​សំរាប់សក់វែងសិន ។

Braid hair
Braid hair

ម៉ូតនេះមានភាពសាមញ្ញ ថ្លៃថ្នូរ និងមានភាពងាយស្រួល អាច ធ្វើបានដោយខ្លូនឯង​បានថែមទៀតផង ។ តោះ អោយកាន់តែរឹតតែច្បាស់ មើលវីដេអូទាំងបីខាងក្រោមនេះទាំងអស់គ្នា…

Braid hair
Braid hair

ប្រភពពី YouTube Channel Bebexo