ថ្នាំដុះធ្មេញ​ គឺ​ជារបស់​មួយ​ដែល​យើង​ទាំងអស់​គ្នា​មិន​អាច​ខាន​បាន ហើយ​វា​ក៏​មាន​សារ​ប្រយោជន៍​ច្រើន​ណាស់ ដែល​យើង​ទាំងអស់​គ្នា​នឹក​ស្មាន​មិន​ដល់​។ នៅ​ពេល​ដែល​រថយន្ត​មាន​ស្នាម កោស តិច​តួច លោក​អ្នក​តែងតែ​យក​រថយន្ត ទៅ​ឲ្យ​ជាង ដើម្បី​ប៉ូ​លា​រថយន្ត​ជាទី​ស្រឡាញ់​របស់​លោក​អ្នក​។

Remove scratches from the car
Remove scratches from the car
Remove scratches from the car
Remove scratches from the car

តែ​ឥឡូវ​លោក​អ្នក​មិនបាច់​បារ​ម្ម​ណ៍​បញ្ហា​ទាំងនោះ​ទេ លោក​អ្នក​អាច​បំបាត់​ស្នាម កោស ឆ្កូត ទាំងនោះ​បាន​ដោយ​ងាយ​ៗ ដោយ​ខ្លួនឯង​នៅផ្ទះ ដោយ​គ្រាន់តែប្រើ​​ថ្នាំដុះធ្មេញប៉ុណ្ណោះ។

Remove scratches from the car
Remove scratches from the car
Remove scratches from the car
Remove scratches from the car

តោះ​! ទស្សនា​វី​ដេ​អូ​ទាំងអស់​គ្នា…