ជាទូទៅ ម្ទេសជ្រក់ និង ជ្រក់ខ្ទឹម គឺជាគ្រឿងផ្សំបន្ថែម រសជាតិមួយដែលដាក់ក្នុងមុខម្ហូប ដូចជា បបរ ស៊ុប​ ជ្រលក់ជាមួយប្រហិត ពងទាកូន និងមុខម្ហូបផ្សេងៗទៀតទៅតាមចំនង់ចំនួល​អ្នកពិសា។ ហើយសំរាប់អ្នកខ្លះទៀតសឹងតែអត់វាមិនបានតែម្តង វាហាក់បី ដូចជាស្ទើរអ្វីម្យ៉ាង ឬក៏ថាមិនឆ្ងាញ់តែម្តង  ។

Pickled Garlic
Pickled Garlic
Pickled chili
Pickled chili

ដូច្នេះនាពេលនេះ​ KSPG.TV​ សូមណែនាំនូវវីដេអូ ខាងក្រោមនេះ ដើម្បីរៀនធ្វើដោយខ្លួនឯងដោយមិនចាំបាច់ ទៅទិញនៅទីផ្សារទៀតឡើយ​ហើយអាចរក្សាទុកនៅផ្ទះខ្លួនតែម្តង ​។

Meatball Chilli
Meatball Chilli

ប្រភពពី Youtube Channel KonKat

ប្រភពពី Youtube Channel KonKat