សម្រាប់ថ្ងៃទី 4 សីហា​ 2018 នេះយើងនឹងមាន ការបើកដំណើរការសាកល្បងនៅសាខាថ្មីរបស់រោងភាពយន្តលេជេនគឺ លេជេនអេដិន (Legend Eden)។ លោកអ្នកបានត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ហើយឬនៅសម្រាប់ក្លាយជាអតិថិជនដំបូងដែលបានមកទទួលយកនូវបទពិសោធន៍ថ្មីតាមរយះការទស្សនារឿងនៅសាខាថ្មីរបស់យើង?

ក្នុងឱកាសបើកដំណើរការសាកល្បងនៅសាខាថ្មីដែលជាសាខាទី5របស់រោងភាពយន្តលេជេន យើងក៏មានជាការចាក់បញ្ចាំងភាពយន្តល្បីៗសម្រាប់លោកអ្នកដែលជាហ្វេនរបស់រោងភាពយន្តលេជេនផ្ទាល់ដែលអាចអញ្ជើញមកទស្សនាដោយសេរី។​សម្រាប់កម្មវិធីពិសេសនេះ គឺមានតែក្នុងថ្ងៃទី 4 សីហា​ 2018 និងសម្រាប់តែសាខាថ្មីលេជេនអេដិន (Legend Eden)នេះតែប៉ុណ្ណោះ និងចាប់ផ្តើមពីម៉ោង 12 រសៀលតទៅ។​ សម្រាប់ចំនួនមានកំណត់ អ្នកដែលមកមុនបានសំបុត្រចូលទស្សនាមុនណា៎។

ត្រៀមខ្លួនទៅទស្សនារឿងនៅលេជេនអេដិន ដើម្បីទទួលយកបទពិសោធន៍ថ្មីទាំងអស់គ្នាណា៎!!​

ជួបគ្នាឆាប់ៗនេះនៅលេជេនអេដិន!

អ្នកណាៗក៏ទៅលេជេនដែរ!!

#LetsGoLegend

Click here to visit our official website: https://www.legend.com.kh/

Free-Screening-2
Free-Screening-2