សម្រាប់ថ្មីៗនេះរោងភាពយន្តលេជេនបានធ្វើការបើកដំណើរការសាកល្បងសម្រាប់សាខាទី5 គឺលេជេនអេដិន (Legend Eden) ។ តើលោកអ្នកបានអញ្ជើញទៅទស្សនាព្រមទាំងទទួលយកនូវបទពិសោធន៍ថ្មីជាមួយនឹងលេជេនអេដិន រួចរាល់ហើយឬនៅ? ប្រសិនជាលោកអ្នកនៅមិនទាន់បានអញ្ជើញទៅទស្សនាទេនោះសូមកុំភ្លេចទៅអោយសោះណា៎ធានាថា ប្រាកដជាថ្មីនិងប្លែកខុសពីសាខាផ្សេងៗ។ សម្រាប់តម្លៃវិញគឺពិសេសតែម្តងសម្រាប់នៅក្នុងរយះពេលនៃការបើកដំណើរសាកល្បងនេះ។

ដូចនេះយើងសូមជម្រាបជូននូវតម្លៃក្នុងការបើកដំណើរការសាកល្បងនៅ សាខាអេដិនដែលស្ថិតនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលរាជធានីភ្នំពេញ ចំពោះសំបុត្រកុន 2D គឺ តម្លៃត្រឹមតែ 2.50 ដុល្លារ រីឯ សំបុត្រប្រភេទ 3D គឺតម្លៃ 3.50 ដុល្លារ ដែលតម្លៃនេះ គឺសម្រាប់តែកំឡុងពេលការបើកសាកល្បងតែប៉ុណ្ណោះ។

ដូចនេះ Mention ហៅមិត្តអ្នកឥលូវនេះ ដើម្បីមកទស្សនានៅសាខារោងភាពយន្តលេជេនអេដិន!

អ្នកណាៗក៏ទៅលេជេនដែរ!!

#LetsGoLegend

Click here to visit our official website: https://www.legend.com.kh/