តើអ្នកណាខ្លះដែលកំពុងតែទន្ទឹងរង់ចាំទស្សនារឿងរបស់ដូនជី វលក្ខណ៍​ ឬ​ The Nun នេះខ្លះ? តោះ!​ ដូច្នេះកុំភ្លេចអញ្ចើញទៅទស្សនារឿងនេះនៅរោងភាពយន្តលេជេនទាំងអស់គ្នាណា៎ ព្រោះថាយើងនឹងមានកម្មវិធីពិសេសសម្រាប់លោកអ្នកដែលបានមកទស្សនា ដែលកម្មវីធីពិសេសនេះគឺ លោកអ្នកនឹងទទួលបាននូវការបញ្ចុះតម្លៃ ៥០% ពីផាយផេ សម្រាប់ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំងដំបូងរបស់រឿង The Nun ហើយលោកអ្នកអាចរកជាវសំបុត្រចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅនៅគ្រប់សាខារបស់រោងភាពយន្តលេជេន។

ដូចនេះកុំភ្លេច Mention ហៅមិត្តភ័ក្តមកស្រែកជាមួយអ្នក ហៅកាន់តែច្រើន កាន់តែសប្បាយ រីករាយ និងជួបជុំគ្នានៅរោងភាពយន្តលេជេនទាំងអស់គ្នា!

ប្រញាប់ឡើងប្រយ័ត្នអស់សំបុត្រណា៎!
អ្នកណាៗក៏ទៅលេជេនដែរ!!!

Click Here to visit our official website: https://www.legend.com.kh