គិតថាត្រូវទៅញាំុអី នៅឯណាល្ងាចនេះ? សាកមកញាំុស៊ុប សាច់អាំង និងគ្រឿងសមុទ្រ ពីហាង សាច់អាំង ១៦៨ សាខាជ្រោយចង្វារ វិញម្ដងមើល៍ ។ ណាត់គ្នា​អោយហើយមក ល្ងាចនេះជុំគ្នា​ មានទាំងម្ហូបកម្មង់ ព្រមជាមួយគ្រឿងក្លែមជាច្រើនមុខ ចង់ញ៉ាំបាយថ្ងៃត្រង់ក៏មានទៀត នៅចាំអី? ទៅសាកល្ងាចនេះម្ដងមើល៍!

ហាង​ សាច់អាំង ១៦៨ សាខាជ្រោយចង្វារ
ហាង​ សាច់អាំង ១៦៨ សាខាជ្រោយចង្វារ
ហាង​ សាច់អាំង ១៦៨ សាខាជ្រោយចង្វារ
ហាង​ សាច់អាំង ១៦៨ សាខាជ្រោយចង្វារ
ហាង​ សាច់អាំង ១៦៨ សាខាជ្រោយចង្វារ
ហាង​ សាច់អាំង ១៦៨ សាខាជ្រោយចង្វារ
ហាង​ សាច់អាំង ១៦៨ សាខាជ្រោយចង្វារ
ហាង​ សាច់អាំង ១៦៨ សាខាជ្រោយចង្វារ

រីករាយនឹងការជួបជុំ ញ៉ាំស៊ុប សាច់អាំង ក៏ដូចជាម្ហូបអាហារកម្មង់ជាច្រើនមុខ ច្រើនជម្រើស ហើយអ្វីដែលកាន់តែពិសេសនោះការផ្ដល់ជូននូវសាច់អាំងត្រឹមតែ​ ៣០០០៛ ក្នុងមួយចាន និងស្រាបៀរមួយកំប៉ុង​ ២៥០០៛ ចាប់ពីម៉ោង ៣ ដល់ម៉ោង​៨​យប់។ ចំពោះហាង សាច់អាំង ១៦៨​ ក៏មានជាបាយថ្ងៃត្រង់ ម្ហូបកម្មង់ រសជាតិប្លែកមាត់ជាច្រើនមុខផងដែរ។

ហាង​ សាច់អាំង ១៦៨ សាខាជ្រោយចង្វារ
ហាង​ សាច់អាំង ១៦៨ សាខាជ្រោយចង្វារ
ហាង​ សាច់អាំង ១៦៨ សាខាជ្រោយចង្វារ
ហាង​ សាច់អាំង ១៦៨ សាខាជ្រោយចង្វារ
ហាង​ សាច់អាំង ១៦៨ សាខាជ្រោយចង្វារ
ហាង​ សាច់អាំង ១៦៨ សាខាជ្រោយចង្វារ
ហាង​ សាច់អាំង ១៦៨ សាខាជ្រោយចង្វារ
ហាង​ សាច់អាំង ១៦៨ សាខាជ្រោយចង្វារ

ពីហាង សាច់អាំង ១៦៨ មានខ្យល់អាកាសបរិសុទ្ធ កន្លែងធំទួលាយ ស្ថិតនៅទីតាំងល្អ ព្រមទាំងមានកន្លែងក្មេងលេងសម្រាប់បុត្រធីតារបស់លោកអ្នកថែមទៀតផង។ នៅក្នុងបរិយាកាសស្រស់ស្រាយ ជាមួយកអាហារជាច្រើនជម្រើសពីហាងសាច់អាំង​ ១៦៨បែបនេះ ធ្វើអោយការជួបជុំរបស់លោកលោកអ្នកកាន់តែរីករាយ។ ប្រញាប់ឡើងទាន់មានប្រូម៉ូសិន​

ហាង​ សាច់អាំង ១៦៨ សាខាជ្រោយចង្វារ
ហាង​ សាច់អាំង ១៦៨ សាខាជ្រោយចង្វារ
ហាង​ សាច់អាំង ១៦៨ សាខាជ្រោយចង្វារ
ហាង​ សាច់អាំង ១៦៨ សាខាជ្រោយចង្វារ
ហាង​ សាច់អាំង ១៦៨ សាខាជ្រោយចង្វារ
ហាង​ សាច់អាំង ១៦៨ សាខាជ្រោយចង្វារ
ហាង​ សាច់អាំង ១៦៨ សាខាជ្រោយចង្វារ
ហាង​ សាច់អាំង ១៦៨ សាខាជ្រោយចង្វារ
ហាង​ សាច់អាំង ១៦៨ សាខាជ្រោយចង្វារ
ហាង​ សាច់អាំង ១៦៨ សាខាជ្រោយចង្វារ

បញ្ចាក់៖ ប្រូម៉ូសិន​បញ្ចុះតម្លៃ សាច់ ១ ចាន​ ៣០០០៛ , Beer ១ កំប៉ុង ២៥០០៛ ក្នុងរយៈពេលមានកំណត់។

ហាង​ សាច់អាំង ១៦៨ សាខាជ្រោយចង្វារ
លេខទូរស័ព្ទ៖ 011​ 760 168 | 098 225 463
ទីតាំង៖ ផ្លូវ OCIS ក្រុងរណបថ្មីជ្រោយចង្វារ

វីដេអូ៖​