ចង់ញ់ាំប្រហិត តែខ្លាចប៉ះពាល់សុខភាពមែនទេ? មិនបាច់បារម្ភ ខ្លាចខូចសុខភាពទៀតទេ ព្រោះនៅហាង ប្រហិតផ្ទះវីឡា មានលក់ប្រហិតសាច់គោស្រស់ ថ្មីៗ ធ្វើចេញរាល់ថ្ងៃ ដោយគ្មានផ្ទុកសារជាតិគីមី បំពងស្រួយៗ ជាមួយទឹកជ្រលក់សណ្ដែកដី និងម្ទេសហិល ញ៉ាំហើយជក់មាត់ចង់ញ៉ាំទៀត។

ហាង ប្រហិតផ្ទះវីឡា
ហាង ប្រហិតផ្ទះវីឡា
ហាង ប្រហិតផ្ទះវីឡា
ហាង ប្រហិតផ្ទះវីឡា
ហាង ប្រហិតផ្ទះវីឡា
ហាង ប្រហិតផ្ទះវីឡា
ហាង ប្រហិតផ្ទះវីឡា
ហាង ប្រហិតផ្ទះវីឡា

សាច់គោស្រស់ៗ ថ្មិៗ ត្រូវបានកែច្នៃជាសាច់ប្រហិត ក្រោមស្នាដៃរបស់ម្ចាស់ហាង ប្រហិតផ្ទះវីឡានេះផ្ទាល់ គ្រប់គ្រាប់ប្រហិតនីមួយៗសុទ្ធតែផលិតចេញពីសាច់គោស្រស់ៗ ប្រកបដោយអនាម័យ យកមកបំពងនៅក្នុងខ្ទះខ្លាញ់ក្ដៅៗ រសជាតិរបស់សាច់ប្រហិតទន់ ឈ្ងុយសាច់គោពេញក្នុងមាត់តែម្ដង។

ហាង ប្រហិតផ្ទះវីឡា
ហាង ប្រហិតផ្ទះវីឡា
ហាង ប្រហិតផ្ទះវីឡា
ហាង ប្រហិតផ្ទះវីឡា
ហាង ប្រហិតផ្ទះវីឡា
ហាង ប្រហិតផ្ទះវីឡា
ហាង ប្រហិតផ្ទះវីឡា
ហាង ប្រហិតផ្ទះវីឡា

ដើម្បីបង្កើនរសជាតិនៃប្រហិតសាច់គោ និងនំប័ុង នេះអោយកាន់តែឆ្ងាញ់ ពីហាង ប្រហិតផ្ទះវីឡាក៏មានជាទឹកជ្រលក់ពីររសជាតិ​គឺ ទឹកជ្រលក់រសជាតិសណ្ដែកដី​ និងទឹកជ្រលក់ម្ទេសសុទ្ធ ដែលមានរសជាតិហិររបស់ម្ទេស ញាំុហើយឆ្ងាញ់ជក់មាត់។ កាន់តែពិសេសនោះ គឺមានប្រូម៉ូសិនពិសេស ទិញមួយ ថែមមួយ ចាប់ពីថ្ងៃទី ២៥ ខែ តុលា ដល់ ថ្ងៃទី ៣១ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០១៨ ។

ហាង ប្រហិតផ្ទះវីឡា
ហាង ប្រហិតផ្ទះវីឡា
ហាង ប្រហិតផ្ទះវីឡា
ហាង ប្រហិតផ្ទះវីឡា
ហាង ប្រហិតផ្ទះវីឡា
ហាង ប្រហិតផ្ទះវីឡា
ហាង ប្រហិតផ្ទះវីឡា
ហាង ប្រហិតផ្ទះវីឡា

បញ្ចាក់៖ ប្រូម៉ូសិន ទិញមួយ ថែមមួយ ចាប់ពីថ្ងៃទី ២៥ ខែ តុលា ដល់ ថ្ងៃទី ៣១ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០១៨ ។

ហាង ប្រហិតផ្ទះវីឡា
លេខទូរស័ព្ទ៖ 010 33 62 62
ទីតាំង៖ ផ្លូវលេខ២៩ បត់តាមហាងវៀតណាម​ NGON

វីដេអូ៖