សម្រាប់អ្នកតាខ្មៅ មានធ្លាប់បានស្គាល់កន្លែងលក់មីឆា លតឆា មួយកន្លែងនេះទេ? លឺមកថាល្បីណាស់ មួយថ្ងៃគាត់លក់អស់លតឆាដល់ទៅ ១០គីឡូ បើលក់ដាច់បែបនេះហើយ​ បើថាមិនឆ្ងាញ់ទើបចម្លែក។

លតឆា មីឆា ហៃ ណារ៉េត
លតឆា មីឆា ហៃ ណារ៉េត
លតឆា មីឆា ហៃ ណារ៉េត
លតឆា មីឆា ហៃ ណារ៉េត
លតឆា មីឆា ហៃ ណារ៉េត
លតឆា មីឆា ហៃ ណារ៉េត

បើអ្នកជិះតាមបណ្ដោយផ្លួវមាត់ទន្លេក្រុងតាខ្មៅ នោះប្រាកដជាប្រទះភ្នែកឃើញកន្លែងលក់មីឆា លតឆាមួយកន្លែង មានមនុស្សអ៊ូអរ ខ្លះអង្គុយចាំ ខ្លះទៀតឈរដើម្បីទិញមីឆា លតឆា នៅតូបមួយកន្លែង មានឈ្មោះថា លតឆា មីឆា ហៃ ណារ៉េត។ តូបលក់មីឆា មួយកន្លែងនេះពិតជាពេញនិយមណាស់សម្រាប់អ្នករស់នៅក្រុងតាខ្មៅ ព្រោះអី ក្នុងមួយថ្ងៃ ម្ចាស់កន្លែងមួយនេះអាចលក់បានលតឆា១០គីឡូ ហើយមីមួយកេស ត្រឹមពីម៉ោង ៣ល្ងាច ដល់ម៉ោង ៨យប់តែប៉ុណ្ណោះ។

លតឆា មីឆា ហៃ ណារ៉េត
លតឆា មីឆា ហៃ ណារ៉េត
លតឆា មីឆា ហៃ ណារ៉េតលតឆា មីឆា ហៃ ណារ៉េត
លតឆា មីឆា ហៃ ណារ៉េត
លតឆា មីឆា ហៃ ណារ៉េត
លតឆា មីឆា ហៃ ណារ៉េត

ល្ងាចនេះបើបានជិះកាត់កុំភ្លេចឈប់ចូលសាកនឹងគេផងណា ល្បីដូចគេថាដែលអត់? មិនពិបាករកឯណា នៅផ្លូវមាត់ទន្លេ កែងសាលាគរុកោសល្យ តាខ្មៅនេះតើស៍!

លតឆា មីឆា ហៃ ណារ៉េត
លតឆា មីឆា ហៃ ណារ៉េត
លតឆា មីឆា ហៃ ណារ៉េត
លតឆា មីឆា ហៃ ណារ៉េត
លតឆា មីឆា ហៃ ណារ៉េត
លតឆា មីឆា ហៃ ណារ៉េត

ហាង លតឆា មីឆា ហៃ ណារ៉េត
ទីតាំង៖ កែងសាលាគរុកោសល្យ មាត់ទន្លេតាខ្មៅ
លេខទូរស័ព្ទ៖ 070 399 109

វីដេអូ៖