នំបញ្ចុកផាកឡូវរសជាតិដើមពីស្រុកបារាយណ៍ ខេត្តកំពង់ធំ ល្បីអស់រយៈពេលជាង ២០ឆ្នាំ ពេលនេះបានមកដល់ភ្នំពេញហើយ រសជាតិម៉ាប្លែក ម៉ាជាប់ចិត្ត ហើយកាន់តែពិសេសនោះមានប្រូម៉ូសិនបញ្ចុះតម្លៃពិសេសរយៈពេលដល់ចុងឆ្នាំថែមទៀតផង។

អ៊ី ឃីម​ នំបញ្ចុកផាក់ឡូវ
អ៊ី ឃីម​ នំបញ្ចុកផាក់ឡូវ
អ៊ី ឃីម​ នំបញ្ចុកផាក់ឡូវ
អ៊ី ឃីម​ នំបញ្ចុកផាក់ឡូវ
អ៊ី ឃីម​ នំបញ្ចុកផាក់ឡូវ
អ៊ី ឃីម​ នំបញ្ចុកផាក់ឡូវ

អ្នកស្រុកបារាយណ៍ ខេត្តកំពង់ធំច្បាស់ជាធ្លាប់បានសាករសជាតិនំបញ្ចុកផាកឡូវទឹកត្រីផ្អែមរបស់ហាងមួយនេះហើយ ព្រោះអីមិនមែនធម្មតាទេ លក់ជាង២០ឆ្នាំមកហើយ តែរសជាតិនៅដដែល។ សម្រាប់ពេលថ្មីៗនេះ ហាង អ៊ី ឃីម​ នំបញ្ចុកផាក់ឡូវ បានមកដល់ទីក្រុងភ្នំពេញជាមួយនំបញ្ចុកផាកឡូវទឹកត្រីជូរអែម រសជាតិប្លែកខុសពីនំបញ្ចុកដទៃ។

អ៊ី ឃីម​ នំបញ្ចុកផាក់ឡូវ
អ៊ី ឃីម​ នំបញ្ចុកផាក់ឡូវ
អ៊ី ឃីម​ នំបញ្ចុកផាក់ឡូវ
អ៊ី ឃីម​ នំបញ្ចុកផាក់ឡូវ
អ៊ី ឃីម​ នំបញ្ចុកផាក់ឡូវ
អ៊ី ឃីម​ នំបញ្ចុកផាក់ឡូវ

រីឯតម្លៃវិញ នំបញ្ចុកផាក់ឡូវចានធម្មតា ៧០០០៛ នំបញ្ចុកផាក់ឡូវចានពិសេស ១០០០០៛ បាយមាន់ស្រែ១២០០០៛ ព្រមទាំងមានការបញ្ចុះតម្លៃ ១០០០៛ ជារៀងរាល់ថ្ងៃចន្ទបន្ថែមទៀតផង។ បន្ថែមពីលើនេះ ហាងអ៊ី ឃីម​ នំបញ្ចុកផាក់ឡូវ ក៏មានប្រូម៉ូសិន​បញ្ចុះតម្លៃ ១០%សម្រាប់ការ Check In ចាប់ពីថ្ងៃទី ១៤ រហូតដល់​ថ្ងៃទី ៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៨។

អ៊ី ឃីម​ នំបញ្ចុកផាក់ឡូវ
អ៊ី ឃីម​ នំបញ្ចុកផាក់ឡូវ
អ៊ី ឃីម​ នំបញ្ចុកផាក់ឡូវ
អ៊ី ឃីម​ នំបញ្ចុកផាក់ឡូវ
អ៊ី ឃីម​ នំបញ្ចុកផាក់ឡូវ
អ៊ី ឃីម​ នំបញ្ចុកផាក់ឡូវ

បញ្ចាក់៖ បញ្ចុះតម្លៃ ១០០០៛ រៀងរាល់ថ្ងៃចន្ទ ។ ប្រូម៉ូសិន​បញ្ចុះតម្លៃ ១០%សម្រាប់ការ Check In ចាប់ពីថ្ងៃទី ១៤ រហូតដល់​ថ្ងៃទី ៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៨។

ហាង អ៊ី ឃីម​ នំបញ្ចុកផាក់ឡូវ
លេខទូរស័ព្ទ៖ 095 907 127 | 093 28 08 77
ទីតាំង៖ ផ្លូវ១៥០ ផ្ទះលេខ ១៩០E1 សង្កាត់ទឹកល្អក់២ ខណ្ឌទួលគោក ( ជិតសាលាសន្ធរម៉ុក )

វីដេអូ៖