ធ្លាប់តែញាំុស៊ុបឆ្នាំងដី តែពេលនេះមកប្តូររសជាតិ ប្លែកមាត់  ប្លែកអារម្មណ៍ មកសាករសជាតិអាហារថ្មីពី កាហ្វេដី វិញម្ដងមើល ច្បាស់ជាមិនធម្មតាទេ បាយបង្កងខឆ្នាំងដី នឹងនាំអោយការញាំុអាហារមួយពេលនេះ កាន់តែពិសេសមួយបែបទៀតតាមរយៈការកែច្នៃដ៏បិុនប្រសប់របស់ហាងមួយនេះ។

ហាង កាហ្វេដី
ហាង កាហ្វេដី
ហាង កាហ្វេដី
ហាង កាហ្វេដី
ហាង កាហ្វេដី
ហាង កាហ្វេដី

លោកអ្នកដែលជាអតិថិជនរបស់ហាង កាហ្វេដីច្បាស់ជាបានដឹងហើយថា ចុងភៅដ៏ចំណានរបស់ហាងមួយនេះតែងរិះរកគំនិតក្នុងការកែច្នៃ បង្កើតបានអាហារថ្មីៗជានិច្ចដល់អតិថិជនរបស់ខ្លួន ជាក់ស្ដែងដូចបាយបង្កងឆ្នាំងដីដែលជាអាហារថ្មីរបស់ហាងមួយនេះ នឹងធ្វើអោយអ្នកកាន់តែប្លែកមិនត្រឹមតែអារម្មណ៍នោះទេ។

ហាង កាហ្វេដី
ហាង កាហ្វេដី

ហាង កាហ្វេដី
ហាង កាហ្វេដី

ក្រៅពីមុខម្ហូបទាំងនេះហើយ ពីហាងកាហ្វេដីនៅមានមុខម្ហួបជាច្រើនមុខផ្សេងទៀត មានទាំងអាហារពេលព្រឹក អាហារថ្ងៃត្រង់ ពេលរសៀល អត់ខ្វះទេច្រើនណាស់ ចង់ញុាំអីក៏មានដែរ ជ្រើសរើសយកការទទួលទានអាហារឆ្ងាញ់មានច្រើនជម្រើស ហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះមានកន្លែងចតឡានធំទូលាយថែមទៀតផង។ ចឹងព្រឹកស្អែកត្រៀមមាត់សាករសជាតិ បាយស្រូប៧រសជាតិ របស់ហាងកាហ្វេដី ម្តងមើលយ៉ាងម៉េចវិញ!

ហាង កាហ្វេដី
ហាង កាហ្វេដី
ហាង កាហ្វេដី
ហាង កាហ្វេដី
ហាង កាហ្វេដី
ហាង កាហ្វេដី

ហាង កាហ្វេដី
សាខាទួលគោក៖ ផ្ទះលេខ20 ផ្លូវ 590 (ម្តុំទល់គោក)
លេខទូរស័ព្ទ 077 85 99 59 / 015 85 99 59

វីដេអូ៖