មួយរយៈនេះដោយសារម៉ូយៗ នំបុ័ងសាច់ប៉ាតេបីជាន់ស្តាតអូឡាំពិកច្រើនតែសួរថា រកមិនឃើញសោះប្តូរទៅណាហើយ ពេលឃ្លានចង់ញ៉ាំទៅរកកន្លែងចាស់រកមិនឃើញ មោះៗប្តូរទីតាំងក្បែរហ្នឹងដែរទេ នៅក្នុងស្តាតដដែល គឺនៅក្រោយដំបូលទូក តៃខ្វាន់ដូ ហើយបើចូលតាមច្រកចូលស្តាតទល់មុខស្រីមុំលក់ផ្លែឈើកាន់តែស្រួលរកជាងមុន ចូលមកឃើញតែម្តង។

នំបុ័ងសាច់ប៉ាតេបីជាន់ស្តាតអូឡាំពិក
នំបុ័ងសាច់ប៉ាតេបីជាន់ស្តាតអូឡាំពិក
នំបុ័ងសាច់ប៉ាតេបីជាន់ស្តាតអូឡាំពិក
នំបុ័ងសាច់ប៉ាតេបីជាន់ស្តាតអូឡាំពិក
នំបុ័ងសាច់ប៉ាតេបីជាន់ស្តាតអូឡាំពិក
នំបុ័ងសាច់ប៉ាតេបីជាន់ស្តាតអូឡាំពិក

និយាយរួមទៅរបស់ញ៉ាំដែលឆ្ងាញ់ មានអតិថិជនទទួលស្គាល់ពីរសជាតិទោះដល់ទីណាក៏គេសួររកដែរទាំងនេះអាស្រ័យរសជាតិជាចម្បងតែម្តង សម្រាប់អ្នកដែលជាម៉ូយៗផ្ទាល់របស់ហាង នំបុ័ងសាច់ប៉ាតេបីជាន់ស្តាតអូឡាំពិក កុំភ្លេចណាបើចង់ញ៉ាំរកមិនឃើញអាចទំនងទំនងបានតាមលេខទូរស័ព្ទ៖ 097 97 08 234 | 097 777 0534 ម៉ោងបើកលក់ ម៉ោង ៣ល្ងាច ដល់ម៉ោង ៧ : ៣០ យប់ ។

នំបុ័ងសាច់ប៉ាតេបីជាន់ស្តាតអូឡាំពិក
នំបុ័ងសាច់ប៉ាតេបីជាន់ស្តាតអូឡាំពិក
នំបុ័ងសាច់ប៉ាតេបីជាន់ស្តាតអូឡាំពិក
នំបុ័ងសាច់ប៉ាតេបីជាន់ស្តាតអូឡាំពិក
នំបុ័ងសាច់ប៉ាតេបីជាន់ស្តាតអូឡាំពិក
នំបុ័ងសាច់ប៉ាតេបីជាន់ស្តាតអូឡាំពិក

ចឹងសម្រាប់អ្នកធ្លាប់ទៅលេងស្តាតរាល់ដង មិនទាន់បានសាកអាហារសម្រន់ស្រួលញ៉ាំស្រួលខ្ចប់​ គឺនំប័ុងសាច់បីជាន់​ស្តាតអូឡាំពិក អាចមករកសាកបានណា ។

នំបុ័ងសាច់ប៉ាតេបីជាន់ស្តាតអូឡាំពិក
នំបុ័ងសាច់ប៉ាតេបីជាន់ស្តាតអូឡាំពិក

នំបុ័ងសាច់ប៉ាតេបីជាន់ស្តាតអូឡាំពិក
លេខទូរស័ព្ទ៖ 097 97 08 234 | 097 777 0534
ទីតាំង៖ ខាងក្រោយទូរទស្សន៍ស្តាតបើក៖ ម៉ោង ៣ល្ងាច ដល់ម៉ោង ៧ : ៣០ យប់

វីដេអូ

អ្នកណាខ្លះមិនធ្លាប់បានសាក? នំបុ័ងសាច់បីជាន់ល្បីក្នុងស្តាតអូឡាំពិក ១ថ្ងៃលក់អស់ជាង ៣០០ដើម

អ្នកណាខ្លះមិនធ្លាប់បានសាក? នំបុ័ងសាច់បីជាន់ល្បីក្នុងស្តាតអូឡាំពិក ១ថ្ងៃលក់អស់ជាង ៣០០ដើមទៅលេងស្តាតរាល់ដង តិចអត់ដឹងនៅស្តាតអូឡាំពិកមានលក់នំបុ័ងសាច់ល្បី មួយថ្ងៃៗលក់អស់ជាង ៣០០ ដើម មានមនុស្សច្រើនអ៊ូអរចាំទិញពេញហ្នឹងតែម្ដង..អានបន្ត https://kohsantepheap.tv/article/31724នំបុ័ងសាច់ប៉ាតេបីជាន់ស្តាតអូឡាំពិកលេខទូរស័ព្ទ៖ 097 97 08 234 | 097 777 0534ទីតាំង៖ ខាងក្រោយទូរទស្សន៍ស្តាតបើក៖ ម៉ោង ៣ល្ងាច ដល់ម៉ោង ៧ : ៣០ យប់

បាន​បង្ហោះ​ដោយ Facetaste នៅ អង្គារ 15 មករា 2019