បទ ភ្លៀង របស់ ហេង ពិទូ បន្ទាប់ពី​បាន​បង្ហាញ នូវការ​ថត​ឈុត​ឆាក​ក្រៅ​ឆាក​ខ្លះៗ មួយរយះ​ពេល​កន្លង​ផុត​ហើយ​នោះ នាពេល នេះវីដេអូ​មួយ​នេះបាន​ចេញ​ជាផ្លូវ​ការនា​មួយម៉ោង​មុននេះ​បន្តិច ដែល​បាន​ទទួល​នៅ​ការគាំទ្រ​គួរសម ព្រោះ​លោក​ក៏បាន​បកស្រាយ​បង្ហាញនូវមានកំហុសឆ្គង​ខ្លះៗសំរាប់​បទ​មួយ​នេះ ដោយសារ​បច្ចេក​ទេស​ថត​បន្តិច ប៉ុន្តែ​ទោះ​យ៉ាង​ក៏សំណាក់​ទស្សនិកជន​នៅតែ​បន្ត​គាំទ្រ​ស្នាដៃ បទចំរៀង Original របស់​លោក​ជានិច្ច។