នឹកឃ្លានស៊ុប សាច់អាំង មោះកុំទាន់គិតវែងឆ្ងាយអី មករកបាននៅស៊ុបចង្កាក់ Volcano សាខាកាំកូស៊ីធី ត្រូវម៉ាច់ហ្មង ដឹតតែឆ្ងាញ់មាត់ទៀតហើយ បញ្ចុះតម្លៃគ្រប់មុខជូនរហូតដល២០% ពេញ១សប្តាហ៍ សម្រាប់សាខា កាំកូស៊ីធី ។

ហាង ស៊ុបចង្កាក់ Volcano សាខាកាំកូស៊ីធី
ហាង ស៊ុបចង្កាក់ Volcano សាខាកាំកូស៊ីធី
ហាង ស៊ុបចង្កាក់ Volcano សាខាកាំកូស៊ីធី
ហាង ស៊ុបចង្កាក់ Volcano សាខាកាំកូស៊ីធី
ហាង ស៊ុបចង្កាក់ Volcano សាខាកាំកូស៊ីធី
ហាង ស៊ុបចង្កាក់ Volcano សាខាកាំកូស៊ីធី

អ្នកនៅម្តុំកាំកូស៊ីធី ត្រៀមមាត់ឆ្ងាញ់អោយហើយទៅ ស៊ុបចង្កាក់ Volcano សាខាកាំកូស៊ីធី បញ្ចុះតម្លៃជូនគ្រប់មុខម្ហូបតែម្តង ដើម្បីសម្រួលដល់ការចំណាយរបស់អតថិជន ផ្តល់ជូនការបញ្ចុះតម្លៃ២០% ចាប់ពីថ្ងៃទី ២១ ដល់ថ្ងៃទី ២៧ ខែ សីហា ឆ្នាំ២០១៩ ។ ដូចដែលអតិថិជនបានដឹងចឹង ស៊ុបចង្កាក់ Volcano មានបំរើជូននៅប្រភេទ សាច់អាំង ស៊ុប សាច់ចង្កាក់ ស៊ុបទឹកដូង ដែលសុទ្ធសឹងជាមុខម្ហូបប្រចាំហាង ដែលទទួលបានការគាំទ្រខ្លាំងពីសំណាក់ភ្ញៀវដែលមកពិសា។

ហាង ស៊ុបចង្កាក់ Volcano សាខាកាំកូស៊ីធី
ហាង ស៊ុបចង្កាក់ Volcano សាខាកាំកូស៊ីធី
ហាង ស៊ុបចង្កាក់ Volcano សាខាកាំកូស៊ីធី
ហាង ស៊ុបចង្កាក់ Volcano សាខាកាំកូស៊ីធី
ហាង ស៊ុបចង្កាក់ Volcano សាខាកាំកូស៊ីធី
ហាង ស៊ុបចង្កាក់ Volcano សាខាកាំកូស៊ីធី

ចឹងកុំភ្លេចណាមកទទួលយកប្រូម៉ូសិន ២០% ពីហាង ស៊ុបចង្កាក់ Volcano សាខាកាំកូស៊ីធី ទាំងអស់គ្នាណា ឆ្លៀតពេលជួបជុំគ្រួសារ ឬមិត្តភក្តិ ញ៉ាំស៊ុបជុំគ្នាម្តង បានទាំងរសជាតិឆ្ងាញ់ បានទាំងការបញ្ចុះតម្លៃទៀត មិនសាកម៉េចហ្នឹងកើត ល្ងាចនេះណា។ សម្រាប់ការបញ្ចុះតម្លៃ ២០% នេះ មានតែ ហាង ស៊ុបចង្កាក់ Volcano សាខាកាំកូស៊ីធី ប៉ុណ្ណោះ។

ហាង ស៊ុបចង្កាក់ Volcano សាខាកាំកូស៊ីធី
ហាង ស៊ុបចង្កាក់ Volcano សាខាកាំកូស៊ីធី
ហាង ស៊ុបចង្កាក់ Volcano សាខាកាំកូស៊ីធី
ហាង ស៊ុបចង្កាក់ Volcano សាខាកាំកូស៊ីធី
ហាង ស៊ុបចង្កាក់ Volcano សាខាកាំកូស៊ីធី
ហាង ស៊ុបចង្កាក់ Volcano សាខាកាំកូស៊ីធី
ហាង ស៊ុបចង្កាក់ Volcano សាខាកាំកូស៊ីធី
ហាង ស៊ុបចង្កាក់ Volcano សាខាកាំកូស៊ីធី

ហាង ស៊ុបចង្កាក់ Volcano សាខាកាំកូស៊ីធី
ទីតាំង ចំនាយពីរង្វង់មូលកាំកូ ប្រហែល ៥០០ម៉ែត្រ ក្បែរក្រុមហ៊ុន លីហ៊ួរ
លេខទូរស័ព្ទ៖ 067 2222 68 / 081 668 288

វីដេអូ៖