ពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌបានឈានចូលមកដល់ហើយ! ដើម្បីជាការប្រារព្ធនិងអបអរសាទរក្នុងឱកាសពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌនេះរោងភាពយន្តលេជេនក៏មានជាកម្មវិធីពិសេសសម្រាប់លោកអ្នកដែលបានអញ្ជើញមកទស្សនារឿងនៅគ្រប់សាខារបស់រោងភាពយន្តលេជេនទាំងអស់។

រាល់ការជាវសំបុត្រកុនធម្មតាចំនួន៤សន្លឹក ឬលោកអ្នកអាចជាវសំបុត្រ Diamond ឬ Gold Class ចំនួន ២សន្លឹកលោកអ្នកនឹងទទួលបានកាដូកូកា Energy ចំនួន១ឈុតភ្លាមៗ (៤កំប៉ុង) ពីរោងភាពយន្តលេជេន។

កម្មវិធីនេះចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី២៦ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩ នេះតទៅរហូតដល់អស់ពីស្តុក និងមាននៅគ្រប់សាខារបស់រោងភាពយន្តលេជេន។

តោះ! នៅចាំអីទៀតកម្មវិធីពិសេសនេះមានតែនៅរោងភាពយន្តលេជេនតែប៉ុណ្ណោះ!

អ្នកណាៗក៏ទៅលេជេនដែរ!!!

Click Here to visit our official website: https://www.legend.com.kh