ដំណឹងពិសេស នឹង អស្ចារ្យបំផុតសម្រាប់អតិថិជន របស់រោងភាពយន្តលេជេន និង ធនាគារ ABA
ពួកយើងពិតជាមានសេចក្ដីរីករាយយ៉ាងខ្លាំង ក្នុងការនាំមកជូនលោកអ្នក នូវការបញ្ចូលទឹកប្រាក់ទៅក្នុងកាតសមាជិកលេជេន
តាមរយៈគណនីធនាគារ ABA របស់លោកអ្នកបាន ចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅ។
លោកអ្នកអាចអនុវត្តតាមជំហានខាងក្រោម ដើម្បីបញ្ជូលទឹកប្រាក់៖

➡បើកកម្មវិធី ABA Mobile
➡ទូទាត់ប្រាក់
➡រោងភាពយន្ត លេជេន
➡បញ្ជូលលេខ កាតសមាជិកលេជេន របស់អ្នក (Card Number) នឹងចំនួនទឹកប្រាក់ដែលអ្នកចង់បញ្ចូល
➡ពិនិត្យចំនួនទឹកប្រាក់ដែលអ្នកចង់បញ្ចូលម្ដងទៀត ហើយបញ្ជូនលេខ PIN របស់អ្នកជាការស្រេច 

តោះ នៅចាំអីទៀតកាន់តែងាយស្រួលនិងទំនើបជាងមុន បញ្ចូលទឹកប្រាក់ទៅក្នុងកាតសមាជិកលេជេន របស់អ្នក
ហើយមកទស្សនាខ្សែភាពយន្តថ្មីៗ នៅថ្ងៃនេះ។

អ្នកណាៗក៏ទៅលេជេនដែរ!
Click Here to visit our official website: http://www.legend.com.kh