អូហូ! ពិតជាលឺ១០០ដង មិនស្មើរបានញ៉ាំផ្ទាល់មាត់ម្ដងមែន ឆ្ងាញ់នោះឆ្ងាញ់យកតែមែនទែន គឺថាមិនសរសើរមិនបានហ្មង។ ធ្លាប់តែលឺល្បីនៅលើទឹកដីខេត្តសៀមរាប តែពេលនេះក៏មានវត្តមានមកដល់រាជធានីភ្នំពេញហើយ នៅជិតបង្កើយនៅខាងក្រោយបេនឡាន វីរៈប៊ុនថាំ ផ្សារអូឡាំពិកយើងហ្នឹង។

ហាង អ៊ីទុំលៀសអប់សៀមរាប
ហាង អ៊ីទុំលៀសអប់សៀមរាប

ម៉ោះ មកស្គាល់មុខម្ហូបដែលឆ្ងាញ់ប្រចាំហាងដែលAdmin សរសើរនៅខាងលើអម្បិញមិញ នោះគឺមានដូចជា៖ លៀសអប លៀសហូលអប ខ្យងចំហុយ ប្រហិតបំពង និងក្ដាមឆា។ និយាយពីថាប៉ុន្មានមុខនេះ ចង់ញ៉ាំមួយណាក៏ធានាថាពេញចិត្តស្ដូកដែរ។ អ្វីដែលពិសេសទៀតនោះ គឺលៀសទាំងអស់ត្រូវបានយកមកពីទឹកដីខេត្តសៀមរាប ធំៗហើយថែមទាំងសាច់ច្រើនថែមទៀត។

ហាង អ៊ីទុំលៀសអប់សៀមរាប
ហាង អ៊ីទុំលៀសអប់សៀមរាប
ហាង អ៊ីទុំលៀសអប់សៀមរាប

នៅចាំអីទៀត ទីតាំងក៏ស្គាល់ មុខម្ហូបឆ្ងាញ់ប្រចាំហាងក៏ស្គាល់ប៉ុណ្ណេះហើយ មិនមកញ៉ាំមិចបាន។ ជាពិសេសអ្នកចូលចិត្តលៀស ក្ដាម ខ្យង ដឹងតែត្រូវចិត្តស្ដូកហើយ ព្រោះថាហិរៗម៉ាឆ្ងាញ់ ហូរញើសស្រួលខ្លួន៕

ហាង អ៊ីទុំលៀសអប់សៀមរាប
ហាង អ៊ីទុំលៀសអប់សៀមរាប
ហាង អ៊ីទុំលៀសអប់សៀមរាប
ហាង អ៊ីទុំលៀសអប់សៀមរាប
ហាង អ៊ីទុំលៀសអប់សៀមរាប

ហាង អ៊ីទុំលៀសអប់សៀមរាប
លេខទូរសព្ទ៖ 069 25 25 89 / 017 48 20 04
ទីតាំង៖ ផ្ទះលេខ៥៦បេ ផ្លូវ៣១៨ ខាងក្រោយបេនឡាន វីរៈប៊ុនថាំ ផ្សារអូឡាំពិក

វីដេអូ៖