ដឹងតែឆ្ងាញ់មាត់ម៉ាអ៊ែមទៀតហើយសម្រាប់អ្នកដែលចូលចិត្តញ៉ាំហិរៗ អោយតែបានមកដល់ Food House (Moto Cafe)។ អ្នកណាខ្លះធ្លាប់បានមកញ៉ាំបុកល្ហុង និងយ៉ាំហិរៗនេះ ហើយចំពោះអ្នកមិនទាន់បានញ៉ាំ គួរតែមកសាកហើយណា ព្រោះថារសជាតិឆ្ងាញ់ណាស់ប្លែកដាច់ពីគេហ្មង បានញ៉ាំម្ដងដឹងតែពេញចិត្តពេញថ្លើមដកចិត្តមិនរួចតែម្ដង។

ហាង Food House (Moto Cafe)
ហាង Food House (Moto Cafe)
ហាង Food House (Moto Cafe)

តោះ មកដឹងទាំងអស់គ្នាថាបុកល្ហុង និងយ៉ាំ នៅFood House(Moto Cafe) មានរសជាតិអ្វីខ្លះ ក្នុងនោះមានដូចជា៖ បុកល្ហុងប៉ាតេ, បុកល្ហុងងៀវ, បុកល្ហុងក្ដាម,​​ បុកល្ហុងបង្គារ, យ៉ាំប៉ាតេ, យ៉ាំបង្គារ, យ៉ាំក្ដាម និងយ៉ាំពិសេស។ ហើយបន្ថែមពីនេះក៏មាន បុកល្ហុងលាវ, ស្លាបមាន់, បាយឆាម្រះព្រៅសាច់ជ្រូក, បាយឆាម្រះព្រៅគ្រឿងសមុទ្រ និងបាយឆាត្រីប្រហើម។

ហាង Food House (Moto Cafe)
ហាង Food House (Moto Cafe)
ហាង Food House (Moto Cafe)

ចង់ប្រាប់ថាមុខម្ហូបទាំងអស់នេះសុទ្ធតែឆ្ងាញ់ៗណា មិនអាចអោយរំលងបានទេ។ គាស់គីឡូដែលចូលចិត្តញ៉ាំហិរៗ មកញ៉ាំទៅដឹងតែឆ្ងាញ់មាត់ហើយ នៅចាំអីទៀតវឺតៗមក៕

ហាង Food House (Moto Cafe)
ហាង Food House (Moto Cafe)
ហាង Food House (Moto Cafe)
ហាង Food House (Moto Cafe)

ហាង Food House (Moto Cafe)លេខទូរសព្ទ៖ 078 990 866 / 023 217 453 / 093 962 604
ទីតាំង៖ ម្តុំក្រោយសាលាវ៉ាន់ដា ផ្លូវ ៤០២ កែង ផ្លូវ ១៨៥

វីដេអូ៖