និយាយរឿងរបស់ញ៉ាំឆ្ងាញ់ៗនរណាមិននឹក នរណាមិនស្ដាយនៅពេលដែលត្រូវនៅតែផ្ទះដើម្បីរក្សាសុវត្ថិភាពខ្លាចឆ្លងវីរុសកូវីដ ១៩បែបនេះ។ ថ្ងៃនេះ Admin សូមរំលឹកកន្លែងដែលពេញនិយមមានអតិថិជនគាំទ្រពេញៗហាងកន្លងមកដែលមានដូចខាងក្រោម ហើយហាងអ្នកណាខ្លះដែលនឹកកន្លែងទាំងអស់នេះ៖

ហាង សុខមុំមីខគោ

ហាង សុខមុំមីខគោ
ហាង សុខមុំមីខគោ
ហាង សុខមុំមីខគោ

ហាង សុខមុំមីខគោ
ទូរសព្ទ៖ 012 908 392
ទីតាំង៖ ម្តុំសាលាបឋមសិក្សាបាក់ទូក ទល់មុខបណ្ណាគារបាក់ទូក ផ្លូវលេខ១៦១

ហាង បាយគោដុត នំប័ុងគោដុតផ្សារថ្មី១

ហាង បាយគោដុត នំប័ុងគោដុតផ្សារថ្មី១
ហាង បាយគោដុត នំប័ុងគោដុតផ្សារថ្មី១
ហាង បាយគោដុត នំប័ុងគោដុតផ្សារថ្មី១

ហាង បាយគោដុត នំប័ុងគោដុតផ្សារថ្មី១
ទូរសព្ទ៖ 012 767 138
ទីតាំង៖ ផ្ទះលេខ 51Eo & 53Eo ផ្សារថ្មី១

ហាង មីស៊ុបសាលាបឋមសិក្សាទួលទំពូង

មីស៊ុបសាលាបឋមសិក្សាទួលទំពូង
មីស៊ុបសាលាបឋមសិក្សាទួលទំពូង

មីស៊ុបសាលាបឋមសិក្សាទួលទំពូង

ហាង មីស៊ុបសាលាបឋមសិក្សាទួលទំពូង
ទីតាំង៖​​ ក្នុងសាលាបឋមសិក្សាទួលទំពូង
បើក៖ ម៉ោង៧ព្រឹកដល់ ៣ល្ងាច
ទូរសព្ទ៖ 088 772 9138

ហាង នំពពាប្រៃម្ចាស់ដើម

នំពពាប្រៃម្ចាស់ដើម
នំពពាប្រៃម្ចាស់ដើម
នំពពាប្រៃម្ចាស់ដើម

ហាង នំពពាប្រៃម្ចាស់ដើម
លេខទូរសព្ទ៖ 089720205 / 098990062
ទីតាំង៖ ផ្លូវ 143 កែង ផ្លូវ 278 ម្តុំ ក្រោយរោងគុនគិរីរម្យក្រោមដើមឆត្រ័និងដើមលឿរាជ

ហាង Indy House

ហាង Indy House
ហាង Indy House
ហាង Indy House

ហាង Indy House
ទូរសព្ទ៖ 061 494 411
ផែនទី៖ ចុចទីនេះ