ត្នោត គឺជា​ ដើមឈើ​មួយ​ប្រភេទ របស់​កម្ពុជា ដែល​មានគុណ​ប្រយោជន៍ យ៉ាង​ខ្លាំង ចាប់តាំងពី ឬស ដើម ធាង ស្លឹក ផ្កា ផ្លែ ។ ហើយ​រុក្ខជាតិ​នេះ​ផ្តល់​នូវ​អត្ថប្រយោជន៍​បាន​យ៉ាងច្រើន​ដើម្បី​បំពេញ តម្រូវការ​មនុស្ស​បាន​ទាំងអស់​។ ចំណែកឯ​ផ្លែ​របស់​វា​គេ​មិន​ត្រឹមតែ​អាចយក មកញ៉ាំ​លេង​ធម្មតា​ ប៉ុណ្ណោះ​ទេ ដូច​អ្នក​ទាំងអស់​បានដឹង គឺ​គេ​ថែម​ទាំង​អាច​យក​ទៅ​ធ្វើ​ជា ​បង្អែម​ថែម​ទៀត​ផង​។ សំរាប់​ថ្ងៃនេះ KSPG.TV សូម​ណែនាំ អំពី​របៀប​ធ្វើ បង្អែម​បបរ​ត្នោត ។ កុំ អោយ​ខាត​ពេល​យូរ ធ្វើ​ញា​ុំ​ខ្លួនឯង​ក្តៅ​ៗ​ពិតជា​ ឆ្ងាញ់​ណាស់​។

Palm's Seed Porridge Palm's Seed Porridge

ប្រភព ៖ YouTube Channel KonKat