គ្រាន់តែឮថាក្រឡុកដូងទឹកដោះគោស្រស់ ក៏ទំនងបាត់ទៅហើយ។ បើមើលពីរបៀបធ្វើវិញរឹងតែស្រួល ចង់ធ្វើញ៉ាំ គ្មានអីពិបាកទេ ត្រូវការតែគ្រឿងផ្សំពីរបីមុខមក ធ្វើបានហើយ។

គ្រឿងផ្សំ៖

  • សាច់ដូង ២៥០ ក្រាម
  • ទឹកដោះគោស្រស់ កន្លះកែវ
  • ទឹកស្ករ កន្លះកែវ
  • អំបិល ១ ជឹប
  • ទឹកដូង ២ កែវ
  • ទឹកកក ៥០០ ក្រាម

របៀបធ្វើ៖

១. កាប់ដូងយកទឹកដូង បន្ទាប់មកកោសយកសាច់ដូង
២. ដាក់សាច់ដូង ទឹកដោះគោស្រស់ ទឹកស្ករ អំបិល ទឹកដូង ទឹកកក ចូលទៅក្នុងម៉ាសុីនក្រឡុក ហើយក្រឡុកអោយសព្វរួចរាល់ជាការស្រេច។