បច្ចេកវិទ្យា​កាន់តែ​រីក​ចម្រើន បាន​ធ្វើ​ក្រុមហ៊ុន​ផលិតសំភារៈប្រើប្រាស់ បានខិតខំ​រិះរក​គំនិតថ្មីៗ និង​ច្នៃប្រឌិត របស់របរ​ប្រើប្រាស់​ប្រចាំ​ថ្ងៃ​កាន់តែ​ទំនើប​ទៅ​តាម​ប​ច្ចេក​វិទ្យាទាំងនោះដែរ ។

ជាក់​ស្តែងក្រុម​ហ៊ុន NOMAD បាន​ផលិត​កាបូប​ដាក់​លុយ​ពិសេស ដែល​អាច​សាក​ថ្ម​ទូរស័ព្ទបាន​ វាមាន​ទំហំ  95mm (​បណ្តោយ​) x 125mm (​ទទឹង​) x 25mm (​កម្រាស់​អតិបរមា​) ទម្ងន់ 162g ប្រ​ភេទ​ថ្ម Li-ion 2400 mAh និង​អាច​សាក​ថ្ម iPhone 6S បាន​ចំនួន​មួយ​ម្តង និង​តម្លៃ $59.95 ។

power bank wallet