យើង​ទាំងអស់​គ្នា​សុទ្ធ​សឹង​បាន​ទស្សនា​ខ្សែភាពយន្ត រឿង Fast & furious 7 រួម​មក​ហើយ​កាលពី​ឆ្នាំ​2015 ដែល​ជា​រឿង​ល្អមើល ហើយ​មាន​ប្លង់​រន្ធត់ៗ​ជា​ច្រើន​ ដូច​ជា​ការ​បើករថយន្ត​ប្រដេញ​គ្នា ការ​បាញ់ប្រហារ ជា​ពិសេស​គឺ​ប្លង់​បើករថយន្ត​ផ្លោះ​ពី​អាគារ​មួយ​ទៅ​អាគារ​មួយទៀត​ និងឈុតជាថ្រើនទៀត។ សម្រាប់​ថ្ងៃនេះ​វិញ KSPG.TV សូម​លើកយក​នៅ​ត្រង់​ឈុត​ដ៏រន្ធត់មួយគឺការបើករថយន្ត​ផ្លោះ​ពី អាគារ​មួយ ទៅ​អាគារ​មួយទៀត ។


Furious 7
Furious 7

តើ​សកម្មភាព និង​ការ​រៀបចំ​ប្លង់​ថត​យ៉ាងណា​នោះ តោះ​! ទស្សនា​វិ​ដេ​អូ​ទាំងអស់​គ្នា​…