ចង់សាកមីនុយម្ហូបថ្មីរបស់ហាង Heng Man BBQ សាច់អាំងទឹកកាពិ តម្លៃតែ ៣មុឺនរៀល សម្រាប់ឈុត២នាក់ ចង់ញ៊ាំឈុតសាច់អាំងទឹកកាពិ និង សាច់អាំងបែបកូរ៉េ ឬ ឈុតស៊ុប ២រសជាតិ ក្នុងឆ្នាំងតែមួយ គឺស៊ុបយ៉ាវហន និង ស៊ុបស៊ូគី រួមជាមួយទឹកជ្រលក់ពិសេសប្រចាំហាង ទាំង ៥រសជាតិទៀតនោះ ដឹងតែអ៉េមតែម្តង។

ហាង ហេងមែន សាច់អាំងទឹកកាពិ

ហាង ហេងមែន សាច់អាំងទឹកកាពិ

ហាង ហេងមែន សាច់អាំងទឹកកាពិ

សម្រាប់អតិថិជន ដែលតែងតែនិយមចូលចិត្តរសជាតិ គ្រប់មុខម្ហូបរបស់ ហាង ហេងមែន សាច់អាំងទឹកកាពិ កន្លងមក ប្រាកដជាដឹងរួចមកហើយ ដូចនេះដើម្បីផ្តល់នៅជម្រើសច្រើនក្នុងការទទួលទានរបស់អតិថិជន ពីហាងផ្ទាល់ បន្ថែមមុខម្ហូបថ្មី ស៊ុប យ៉ាវហន និងសាច់អាំងបែបកូរ៉េ ។ សម្រាប់ឈុតស៊ុប យ៉ាវហន គឺផ្តល់ជូន ទឹកស៊ុប ២ រសជាតិក្នុងឆ្នាំងតែមួយ គឺទឹកស៊ុបស៊ូគី និងទឹកស៊ុបយ៉ាវហន ។ហាង ហេងមែន សាច់អាំងទឹកកាពិ

ហាង ហេងមែន សាច់អាំងទឹកកាពិ

ហាង ហេងមែន សាច់អាំងទឹកកាពិ

ហាង ហេងមែន សាច់អាំងទឹកកាពិ

មួយវិញទៀត សម្រាប់ប្រហិតត្រី ប្រហិតសាច់គោ គឺធ្វើដោយម្ចាស់ហាងផ្ទាល់ រីឯប្រភេទសាច់វិញ ធានាថាស្រស់ហើយថ្មីៗ រួមជាមួយទឹកស៊ុប ដែលមានរសជាតិឆ្ងាញ់ប្លែក ទឹកជ្រលក់៤ រសជាតិ ទឹកត្រីកោះកុង ទឹកតៅហ៊ូ ទឹកជ្រលក់បែបកូរ៉េ និងទឹកកាពិប្រចាំហាងផ្ទាល់ទៀតនោះ ដឹងតែឆ្ងាញ់ប្លែកមាត់ហើយ ។ តោះកុំភ្លេចណា ណាត់គ្នាមកហុតស៊ុបក្តៅៗ? ។

ហាង ហេងមែន សាច់អាំងទឹកកាពិ

ហាង ហេងមែន សាច់អាំងទឹកកាពិ

ហាង ហេងមែន សាច់អាំងទឹកកាពិ

ហាង ហេងមែន សាច់អាំងទឹកកាពិ

ហាង ហេងមែន សាច់អាំងទឹកកាពិ

ហាង ហេងមែន សាច់អាំងទឹកកាពិ

ហាង ហេងមែន សាច់អាំងទឹកកាពិ

ហាង ហេងមែន សាច់អាំងទឹកកាពិ

ហាង ហេងមែន សាច់អាំងទឹកកាពិ
លេខ ទូរសព្ទ ៖ 010 296 568 | 099 296 568
ទីតាំង៖ ជិតស្តុបសំណង់12 ផ្ទះលេខ94 ផ្លូវលេខ265 កែងផ្លូវលេខ160 សង្កាត់ទឹកល្អក់2 (ទល់មុខសាលារៀនប៊ែលធី ផ្លូវក្រោយពេទ្យលោកសង្ឃ)

វីដេអូ