ចុងសប្តាហ៍ដល់ម៉ោង ដល់វេលាដែលត្រូវណាត់ ប៊យ និងចែៗ ដើររកកន្លែងញុាំអីហើយ ចឹងអេតមីនណែនាំកន្លែងស៊ុបក្តៅៗមួយកន្លែងនៅម្ត។សាលាវ៉ាន់ដា នោះគឺ ហាង ខ្ទះពុះ Boiling Pan 

ហាង ខ្ទះពុះ Boiling Pan
ហាង ខ្ទះពុះ Boiling Pan
ហាង ខ្ទះពុះ Boiling Pan

ហាង ខ្ទះពុះ Boiling Pan គឺមានលក់នៅប្រភេទឈុតស៊ុបក្តៅៗ ជាលក្ខណៈខ្ទះញុាំក្តៅៗ​ មានច្រើនជម្រើស ច្រើនរសជាតិ ដូចជា៖ ខ្ទះពុះ ,ខ្ទះកង្កែប ,ខ្ទះថៃ ,ខ្ទះតៃវ៉ាន់ ,ខ្ទះពិសេស និងម្ហូបប្រភេទបាយ, សាច, មាន់ ធារីយាគី, សាច់គោ ធារីយាគី, សាច់ជ្រូក ធារីយាគី, បង្គា និយាយទៅសុទ្ធតែទំនងគួរអោយចង់ ញុាំណាស់?។

ហាង ខ្ទះពុះ Boiling Pan
ហាង ខ្ទះពុះ Boiling Pan
ហាង ខ្ទះពុះ Boiling Pan
ហាង ខ្ទះពុះ Boiling Pan

តោះឃ្លាននៅ បើឃ្លានហើយ រកគ្នីគ្នាមក ហុតស៊ុបក្តៅៗ ហុយៗ រសជាតិបែបហិរៗ ទឹកស៊ុបរសជាតិច្រើនជម្រើស មាននៅទីនេះហាង ខ្ទះពុះ Boiling Pan ។

ហាង ខ្ទះពុះ Boiling Pan
ហាង ខ្ទះពុះ Boiling Pan
ហាង ខ្ទះពុះ Boiling Pan
ហាង ខ្ទះពុះ Boiling Pan
ហាង ខ្ទះពុះ Boiling Pan

ហាង ខ្ទះពុះ Boiling Pan
ទីតាំង៖ នៅខាងក្រោយសាលារៀនវ៉ាន់ដា ម៉ៅសេទុង ផ្លូវហាងម៉ូតូកាហ្វេ
លេខទូរសព្ទ៖ 078499289 / 098313538
ផែនទី:https://goo.gl/maps/Wq4oW9fHMTVowD6h9

វីដេអូ៖