ហាត់ប្រាណដំបូងពិបាកមែនទេ? សាកវិធីនេះលមើល៍

Work Out: Hip Hop Dance to Tone Abs | Danielle Peazer

ការ រត់ ដើរ និងការប្រើឧបករណ៍ហាត់ប្រាណ អាចពេញនិយមនៃការធ្វើលំហាត់ប្រាណនៅជុំវិញពិភពលោក, ប៉ុន្តែពេលខ្លះ ក៏យើងអាចអផ្សុក និងចង់ផ្លាស់ប្តូរនៃការ ធ្វើលំហាត់ប្រាណផងដែរ។

hip-hop-exercise

ម៉ោះ! ក្រលេកមើលវិធីហាត់ប្រាណមួយទៀត គឺការរាំ Hip Hop វាអាចត្រូវបានប្រើជាជម្រើសភាពសប្បាយរីករាយរបស់យុវវ័យមួយចំនួនដែលអាចជួយអ្នកឱ្យសម្រេចបាននូវផលប្រយោជន៍ផងដែរ ។ អត្ថប្រយោជន៍របស់វាបានកើតមានឡើងដោយសារតែវាអាចជា ការធ្វើលំហាត់ប្រាណចង្វាក់បេះដូង , សម្រួលការដកដង្ហើម,ពង្រឹងសាច់ដុំ, ភ្លៅ, ជើង, ដៃ និងផ្សេងទៀតនៅក្នុងរាងកាយរបស់អ្នក ។ តោះ! ទៅរៀនរាំ ទាំងអស់គ្នា…