សម្រាប់អ្នកដែលមានបំណងមកលេងខេត្តព្រះសីហនុ ឬ បងប្អូនដែលរស់នៅខេត្តព្រះសីហនុផ្ទាល់ ពេលនេះលែងជាបញ្ហា នៅពេលដែលបងប្អូននឹកឃ្លានស៊ុប សាច់អាំងក្តៅៗ ដែលមានបរិយាកាសជាប់មាត់ឆ្នេរ ស្រស់ស្អាត កុំភ្លេចមករក ហាង ស៊ុបចង្កាក់ Volcano សាខាឆ្នេរអូឈេីទាល។

ស៊ុបចង្កាក់ Volcano សាខាឆ្នេរអូឈេីទាល
ស៊ុបចង្កាក់ Volcano សាខាឆ្នេរអូឈេីទាល
ស៊ុបចង្កាក់ Volcano សាខាឆ្នេរអូឈេីទាល

ហាង ស៊ុបចង្កាក់ Volcano បានបើកដំណើរការស្ថិតនៅក្នុងក្រុងព្រះសីហនុមួយសាខារួចមកហើយ គឺមានរយៈពេល ៤ឆ្នាំបើគិតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះ ហើយនាពេលថ្មីៗនេះផងដែរ ស៊ុបចង្កាក់ Volcano បានពង្រីកបន្ថែមសាខាថ្មីមួយទៀត ដែលផ្តល់ជូននៅអាហារច្រើនសម្បូរបែប ស៊ុប សាច់អាំង និងគ្រឿងសមុទ្រសស្រស់ៗ អមជាមួយបរិយាកាសជាប់មាត់ឆ្នេរ នោះគឺ ស៊ុបចង្កាក់ Volcano សាខាឆ្នេរអូឈេីទាល។

ស៊ុបចង្កាក់ Volcano សាខាឆ្នេរអូឈេីទាល
ស៊ុបចង្កាក់ Volcano សាខាឆ្នេរអូឈេីទាល
ស៊ុបចង្កាក់ Volcano សាខាឆ្នេរអូឈេីទាល
ស៊ុបចង្កាក់ Volcano សាខាឆ្នេរអូឈេីទាល

ជាមួយបរិយាកាសជាប់មាត់ឆ្នេរ ស្រស់ស្អាត ខ្យល់អាកាសត្រជាក់ ហើយធំទូលាយ អង្គុយញុាំស៊ុប ឬសាច់អាំងបណ្តើរ គយគុនថ្ងៃលិចលើផ្ទៃសមុទ្រ ជឿជាក់ថាអ្នកទាំងអស់គ្នា ពិតជាទទួលបានអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយ ពោរពេញដោយស្នាមញញឹមជាក់ជាពុំខាន ។ ចឹងកុំភ្លេចណា ទៅលេងខេត្តព្រះសីហនុ នឹកដល់ ស៊ុបចង្កាក់ Volcano សាខាឆ្នេរអូឈេីទាល ។

ស៊ុបចង្កាក់ Volcano សាខាឆ្នេរអូឈេីទាល
ស៊ុបចង្កាក់ Volcano សាខាឆ្នេរអូឈេីទាល
ស៊ុបចង្កាក់ Volcano សាខាឆ្នេរអូឈេីទាល
ស៊ុបចង្កាក់ Volcano សាខាឆ្នេរអូឈេីទាល
ស៊ុបចង្កាក់ Volcano សាខាឆ្នេរអូឈេីទាល
ស៊ុបចង្កាក់ Volcano សាខាឆ្នេរអូឈេីទាល

ស៊ុបចង្កាក់ Volcano សាខាឆ្នេរអូឈេីទាល
ទីតាំង៖ នៅឆ្នេរអូរឈើទាល, តូបលេខ ៦៨ ក្រុម ៤ សង្កាត់៤ ក្រុងព្រះសីហនុ
លេខទូរសព្ទ៖ 096 83 56​ 350 / 089 21 47 25

វីដេអូ៖