គ្រឿងបុកហិរហោះឆ្ងាញ់ មានក្ដាមស្រែញ៊ាំគ្រប់រដូវ ហាង បុកក្តាមស្រែ សៀមរាប ល្បីពីសៀមរាប មកដល់ភ្នំពេញ

ហាង បុកក្តាមស្រែ សៀមរាប សាខាវ៉ាន់ដា

0
832

សក់វែង​ សក់ខ្លីណាខ្លះនិយមចូលចិត្តញ៊ាំគ្រឿងបុក គ្រឿងអាំង គ្រឿងអប ថ្ងៃនេះមកតាមអេតមីន មកក្រោយសាលាវ៉ាន់ដា ញ៊ាំអោយណាណីហ្មងជាមួយ ហាង បុកក្តាមស្រែ សៀមរាប ដ៏ពេញនិយមទទួលបានការគាំទ្រខ្លាំង ល្បីឆ្ងាញ់មានភ្ញៀវពេញៗហាងរាល់ថ្ងៃហ្មង។

ហាង បុកក្តាមស្រែ សៀមរាប សាខាវ៉ាន់ដា
ហាង បុកក្តាមស្រែ សៀមរាប សាខាវ៉ាន់ដា
ហាង បុកក្តាមស្រែ សៀមរាប សាខាវ៉ាន់ដា

សម្រាប់ទីតាំងមួយនេះ គឺច្បាស់ជាមានអ្នកស្គាល់ធ្លាប់បានមកញ៊ាំរួចមកហើយ ជាពិសេសអ្នកដែលចូលចិត្តក្ដាមស្រែ ព្រោះថានៅទីនេះគឺមានក្ដាមស្រែគ្រប់ខែ គ្រប់រដូវតែម្ដង ជាពិសេសក្ដាមមានខ្លាញ់ពេញៗថែទៀត ធ្វើអោយគ្រប់គ្នាញ៊ាំជក់មាត់តែម្ដង។ គ្រឿងបុក អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការកម្ម៉ង់រសជាតិបានម៉ាអ៊ែម ជូរ ផ្អែម ហិរហោះតាមចំណូលចិត្ត និងមានច្រើនមុខច្រើនជម្រើសសម្រាប់លោកអ្នក។ បើនិយាយពីគ្រឿងអប់នេះទីនេះ ក៏ល្បីឆ្ងាញ់មិនធម្មតា ដែលមានទាំងខ្យង ក្ដាមស្រែ លៀស និងគ្រឿងសមុទ្រជាច្រើនមុខ រីឯគ្រឿងអាំងក៏មានឆ្ងាញ់ៗច្រើនសម្បូរបែប។

ហាង បុកក្តាមស្រែ សៀមរាប សាខាវ៉ាន់ដា
ហាង បុកក្តាមស្រែ សៀមរាប សាខាវ៉ាន់ដា
ហាង បុកក្តាមស្រែ សៀមរាប សាខាវ៉ាន់ដា

ស្គាល់កន្លែងពិសេសបែបនេះហើយ មិនបានណាត់គ្នាមកញ៊ាំដូចអារម្មណ៍មិនសុខ ចឹងមានតែខលកក់កន្លែងទុកល្ងាចនេះ ព្រោះថាគ្រឿងបុកឆ្ងាញ់ៗហិរហោះ គ្រឿងអប់ គ្រឿងអាំងឆ្ងាញ់រងចាំណា៕

ហាង បុកក្តាមស្រែ សៀមរាប សាខាវ៉ាន់ដា
ហាង បុកក្តាមស្រែ សៀមរាប សាខាវ៉ាន់ដា
ហាង បុកក្តាមស្រែ សៀមរាប សាខាវ៉ាន់ដា
ហាង បុកក្តាមស្រែ សៀមរាប សាខាវ៉ាន់ដា

ហាង បុកក្តាមស្រែ សៀមរាប សាខាវ៉ាន់ដា
ម៉ោងបើក ១០ព្រឹក ដល់ ៩យប់
លេខទូរសព្ទ៖ 092 168 616 / 070 680 881
ទីតាំង៖ ជិតសាលាវ៉ាន់ដា ផ្លូវ 183 កែងផ្លូវឌឿងហែម 475
ផែនទី៖ https://goo.gl/maps/oXsCShG8WxNCyXCd8

វីដេអូ៖