សាច់គោ គឺមានអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនដែលយើងមិនបានរំពឹងទុក ពោលគឺជា ប្រភពនៃប្រូតេអ៊ីននិងជាអាហារបំប៉នដ៏មានតម្លៃ ប្រចាំថ្ងៃ តែម្តង បើយើងពិសា មិនលើសកំរិត។

មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះ សាច់គោស្រស់អាចយកទៅធ្វើម្ហូបបានជាច្រើនមុខ ប៉ុន្តែ បើនិយាយ ពីសាច់គោនេះ ក៏មានមនុស្សមួយចំនួនធំ យកទៅប្រលាក់ងៀត ដើម្បីរក្សាទុកបានយូរ ។

សំរាប់រសជាតិ ក៏មានរសជាតិបែបផ្សេងៗពីគ្នាប្រចាំគ្រួសារ នីមួយៗ ហើយថ្ងៃនេះ KSPG.TV សូមបង្ហាញពីវិធីធ្វើ សាច់គោងៀត នេះតែម្តង សូមទស្សនា វីដេអូខាងក្រោម ។

សាច់គោងៀត