អ្នកទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាធ្លាប់ស្គាល់ហើយផ្សិត ប៉ុន្តែមានដឹងដែរអត់ថាផ្សិតម៉្យាង ដែលថ្លៃបំផុតលើពិភពលោក មានតំលៃខ្ទង់ពាន់ដុល្លារ។

វាពិតជាមាន ដោយសារមានបុរសសំណាងម្នាក់ដែលរកឃើញផ្សិតនោះ គឺលោក Stuart Dunbar បានបញ្ជាក់ថា លោកដឹងតាំងពីខែកុម្ភៈថា មានផ្សិត «Truffle» នៅក្នុងដីបរិវេណនោះ ប៉ុន្តែទើបតែចាប់ផ្តើមជីក កាលពីថ្ងៃទី១៨ សីហា ២០១៦ ផ្សិតនោះបានរីកធំធាត់យ៉ាងពេញលេញ និងមានក្លិនក្រអូប ។

Truffle

Truffle

ផ្សិតរបស់លោក Dunbar អាចលក់បានក្នុងតម្លៃ៣.០០០ដុល្លារអូស្ត្រាលី ឬ២.២៨៥ដុល្លារអាមេរិក ។ ចំពោះផ្សិត «Truffle» ពណ៌ខ្មៅនោះមានគុណភាពល្អ និងមានក្លិនក្រអូប បង្កប់ដោយរសជាតិរបស់ដី (Earthy Flavor) ស្រដៀងនឹងស្ករសូកូឡា ។ លោក Dunbar បានសម្រេចចិត្តយកផ្សិតនោះទៅត្រាំក្នុងស្រា «Vodka» ដើម្បីទទួលទានផងដែរ។

ប្រភព៖ YouTube Channel CBS News

https://www.youtube.com/watch?v=u1rWdJkuLyc

ប្រភព៖ YouTube Channel click news