តើមិត្តនារីរកនឹកឃើញ មុខម្ហូបចំអិនសំរាប់ល្ងាចនេះហើយឬនៅ? ថ្ងៃនេះ KohSantepheap.TV បានលើកយកមុខម្ហូបមូយមុខមកទៀតហើយ វាមានភាពងាយស្រួលណាស់ ហើយប្រហែលជាមិត្តនារីមួយចំនួនធ្លាប់បានធ្វើរួចមកហើយ ប៉ុន្តែអ្នកខ្លះដែលមិនទាន់បានធ្វើ ឬក៏ឃើញហើយស្រាប់តែឃ្លាននោះ ម៉ោះ ចាំកាល់ ធ្វើពិសាតែម្តងទៅ៕

សាច់ជ្រូកបីជាន់ឆាហឹរ
សាច់ជ្រូកបីជាន់ឆាហឹរ
សាច់ជ្រូកបីជាន់ឆាហឹរ
សាច់ជ្រូកបីជាន់ឆាហឹរ

សាច់ជ្រូកបីជាន់ឆាហឹរ គ្រឿងផ្សំៈ

1. សាច់ជ្រូកបីជាន់ ៣ខាំ
2. សណ្តែកគួរ ២ខាំ
3. ម្រះព្រៅ (តិច ឬ ច្រើន តាមចំណូលចិត្ត)
4. ស្ករសរ ១ស្លាបព្រាបាយ
5. ប្រេងខ្ចង ២ស្លាបព្រាបាយ
6. ទឹកស៊ីអីវ ១ស្លាបព្រាបាយ
7. ម្សៅស៊ុបខ្នរ ២ស្លាបព្រាកាហេ្វ
8. ប្រេងឆា ១ស្លាបព្រាបាយ
9. ម្ទេស (តិច ឬ ច្រើន ឬ តាមចំណូលចិត្ត)