សម្លរ ជូរហឹរ

គ្រឿងផ្សំ

 1. ខ្ញី ៥ចំណិតតូចៗ
 2. គល់ស្លឹកគ្រៃ ២ ដើម
 3. ស្លឹកក្រូចសើច ៥សន្លឹក
 4. ឆ្អឹងជំនីជ្រូកខ្ចី កន្លះគីឡូ
 5. អំបិល កន្លះស្លាបព្រាកាហ្វេ
 6. ស្ករស ១ស្លាបព្រាកាហ្វេ
 7. ម្សៅស៊ុប កន្លះស្លាបព្រាកាហ្វេ
 8. ទឹកត្រី កន្លះស្លាបព្រាកាហ្វេ
 9. ម្ទេសគ្រាប់ តាមចំណូលចិត្ត
 10. ម្ទេសបុក តាមចំណូលចិត្ត
 11. ជីជ្រក់ឬ ជីរណា ១ ស្លាបព្រាកាហ្វេ
 12. ក្រូចឆ្មារ តាមចំណូលចិត្ត

វិធីធ្វើ