អាការឈឺពោះ អាចបណ្តាលមកពីចំណីអាហារ ក្រោយពេលទទួលទាន ដែលធ្វើឱ្យពោះលោកអ្នកតឹងណែនចុកឆ្អល់ ឬមានអាការភើ ។ លើសពីនេះក៏មានការចុកសៀតរកកល់ក្អួតចង្អោរផងដែរ ។ ទាក់ទងនឹងការចុកឆ្អល់នេះ មានអាហារជាប្រភេទរុក្ខជាតិមួយចំនួនជួយទប់ស្កាត់ផងដែរ អាហារទាំងនោះរួមមាន៖

-ខ្ញី ៖ ជាអាហារមួយប្រភេទជួយព្យាបាលអាការឈឺពោះចុកសៀត អាចជួយរំលាយអាហារ និងធ្វើឱ្យដើរខ្យល់បានស្រួល ។ ក្រៅពីនេះក៏ជួយព្យាបាលគ្រុនផ្តាសាយបំបាត់អាការរកកល់ក្អួតចង្អោរ ឬហើមពោះជាដើម ។

ginger2

មិនត្រឹមតែបប៉ុណ្ណោះទេមើមខ្ញី យើងអាចយកវាទៅធ្វើទឹកខ្ញីបានទៀត ហើយអត្ថប្រយោជន៍មានច្រើនសូមមើលវីដអូទាំងអស់គ្នា!

https://www.youtube.com/watch?v=jeXKLs4S_Uc

ប្រភព៖ YouTube Channel sliceofpattie