កូរ៉ូណា​អែប​កៀន​សិន​ នៅ​តែ​ផ្ទះ​សោះ​ ទិញ​តែ​គុជ​បាន​ Dissount 20% ហើយ​គេ​ដឹក​ឲ្យ​ដល់​ផ្ទះ​មិន​យក​លុយ​ទៀត​។​ តែ​ធ្វើ​ម៉េច​បាន​គេ​ដឹក​ឲ្យ​ហ្វ្រី​ ហើយ​បាន​ disscount ? ចាំ​ Admin ប្រាប់៖

Crown Cafe

គ្រាន់​តែ​បញ្ជា​ទិញ​ភេសជ្ជៈ​ណាមួយ​របស់ Crown តាម​ App របស់​ FoodPandaភ្លាម​ យើង​នឹង​ទទួល​បាន​ 20% disscount និង​ហ្វ្រី​ដឹក​ជញ្ជូន​ភ្លាម​។​

Crown Cafe

ទីតាំង៖ សូមចុច​ទី​នេះ​
លេខ​ទូរសព្ទ៖ 015 262 345

Queen Bee សាខា​សន្ធម៉ុក

គ្រាន់​តែ​បញ្ជា​ទិញ​ភេសជ្ជៈ​ណាមួយ​របស់ Queen Bee សាខា​សន្ធម៉ុក តាម​ App របស់​ FoodPandaភ្លាម​ យើង​នឹង​ទទួល​បាន​ 20% disscount និង​ហ្វ្រី​ដឹក​ជញ្ជូន​ភ្លាម​។

ហាង QueenBee Cafe
ហាង QueenBee Cafe
ហាង QueenBee Cafe
ហាង QueenBee Cafe
ហាង QueenBee Cafe
QueenBee
QueenBee

Queen Bee សាខា​សន្ធម៉ុក
ទីតាំង៖ ផ្លូវ​លេខ​245 ផ្ទះ​លេខ​ 488G សង្កាត់​ទឹក​ល្អក់១ ខណ្ឌ​ទួល​គោក​ ភ្នំ​ពេញ​ ទល់​មុខ​ផ្សា​សាមគ្គី​ ជិត​វិទ្យា​ល័យ​សន្ធម៉ុក
លេខទូរសព្ទ: 093 988 933

An Cha សាខា​សន្ធម៉ុក

គ្រាន់​តែ​បញ្ជា​ទិញ​ភេសជ្ជៈ​ណាមួយ​របស់An Cha សាខា​សន្ធម៉ុក តាម​ App របស់​ FoodPandaភ្លាម​ យើង​នឹង​ទទួល​បាន​ 20% disscount និង​ហ្វ្រី​ដឹក​ជញ្ជូន​ភ្លាម​។

An Cha សាខា​សន្ធម៉ុក
ទី​តាំង​ ៖ សូម​ចុច​ទី​នេះ
លេខ​ទូរសព្ទ៖ 092 728 872