គ្រាន់​តែ​ចង់​ញ៉ាំ​ពង​ទា​ស្រុះ​ ហើយ​មាន​រូប​រាង​ស្អាត​ មិន​បែក​ ក៏​មាន​តិច​និក​របស់​គេ​ដែរ​។​ ពង​ទា​យក​ទៅ​ចំហុយ​បើ​មិន​ប្រយ័ត្ន​វា​នឹង​បែក​ ដូច​នេះ​ចុងភៅ​ណែ​នាំ​ឲ្យ​ប្រើ​វិធី​ ២ មុខ​នេះ​៖

How to Make Perfectly Poached Eggs in the Oven | Bites of Wellness

វិធី​ទី​១​​៖ យក​ពង​ទា​ស្រុះ​ក្នុង​វែក

មុន​ដំបូង​ត្រូវ​ដាំ​ទឹក​​ បន្ទាប់​មក​គោះ​ពង​ទា​ដាក់​ចាន​។​ ពេល​ទឹក​ពុះ​ហើយ​ យក​វែក​ដាក់​ទៅ​ក្នុង​ទឹក​កំពុង​ពោះ​ តែ​មិន​ត្រូវ​ឲ្យ​មាន​ទឹក​នៅ​ក្នុង​វែក​ទេ​ បន្ទាប់​មក​យក​ពង​ទា​គោះ​ហើយ​ដាក់​ចូល​។​ ពេល​ចាក់​ចូល​ហើយ​ពង​ទា​នឹង​ឡើង​ពណ៌​ស​ ​ភ្លាម​ ត្រូវ​ចាំ​ដល់​ផ្នែក​ពណ៌​ស​ឡើង​រឹង​ សឹម​ដាក់​វា​ស្រុះ​ក្នុង​ទឹក​តែ​ម្តង​ ដើម្បី​ឲ្យ​ឆ្អិន​ល្អ​។ ចំពោះ​ពេល​ អាស្រ័យ​លើ​ តើ​យើង​ចូល​ចិត្ត​ញ៉ាំ​ពង​ទា​ឆ្អិន​កម្រិត​ណា​។​

2 tuyet chieu chan trung vua ngon lai khong bi vo nat chua chac chi em da biet - 3
2 tuyet chieu chan trung vua ngon lai khong bi vo nat chua chac chi em da biet - 4

វិធី​ទី​២​៖ ស្រុះ​ដាក់​ចាន​

យក​ចាន​តូច​ល្មម​ ដាក់​ទឹក​ចូល​បន្តិច​ រួច​គោះ​ពង​ទា​ចូល​ បន្ទាប់​មក​យក​វា​ទៅ​ដាក់​ក្នុង​ឆ្នាំង​ចំហុយ​ ចោល​​ប្រហែល ១០ នាទី​ ឬ​ប្រើ​ពេល​តាម​ចំណូល​ចិត្ត​របស់​យើង​។ ពេល​ឆ្អិន​ ពង​ទា​នឹង​មាន​សភាព​ទន់​ ហើយ​រសជាតិ​ក៏​ឆ្ងាញ់​ដែរ​។

2 tuyet chieu chan trung vua ngon lai khong bi vo nat chua chac chi em da biet - 5
2 tuyet chieu chan trung vua ngon lai khong bi vo nat chua chac chi em da biet - 6
Easy Poached Eggs | SimplyRecipes.com