កត់ ១១ កន្លែងនេះឡើង ទុកពេលទៅលេងកំពត

តោះបបួលគ្នាដាក់ម៉ាទ្រីបទៅ

0
1626

ខេត្តកំពតឥឡូវជាគោលដៅទេសចរណ៍ ដែលនរណាៗក៏ធ្លាប់បានទៅលេងច្រើនដងមកហើយ។ អ្នកខ្លះទៅច្រើនដងហើយ នៅតែចង់ទៅដដែលៗទៀតក៏មានដែរ តែដើម្បីកុំឲ្យខាត ព្រោះអ្នកខ្លះមិនសូវស្គាល់កន្លែងច្រើនទេ អាចនឹងទៅដល់លេងតែកន្លែងដដែលៗក៏មានដែរ។ ថ្ងៃនេះ Admin មាន​ ១១ កន្លែងចង់ណែនាំ បើទៅដល់កំពតហើយ មិនដឹងទៅណា អាចកត់​ទុកឲ្យហើយទៅ ទុកពេលសៅរ៍អាទិត្យហ្នឹងបបរគ្នាដាក់ម៉ាទ្រីបទៅ។

១. Led Zep Cafe (ញាំកាហ្វេមើលទេសភាពនៃឆ្នេរកែបទាំងមូល)

ទោះបីហាងកាហ្វេនេះស្ថិតក្នុងខេត្តកែប តែវានៅជិតកំពតបង្កើយ ជិះតែមួយភ្លែតដល់ហើយ។

២. ដូងទេរ

រូបភាព ដូងទេរ កំពត-Daung TE Kampot

៣. ឧទ្យានជាតិព្រះមុន្នីវង្សបូកគោ

រូបភាព Take Me Tour _ថេកមីធួ

៤. ណាតាយ៉ា

៥. អន្លង់ធំ

រូបភាព បានស្គាល់-Banskol

៦. ស្រែអំបិល

៧. ភ្នំឈ្ងោក

រូបភាព Something by Evan

៨. ទំនប់ប្រទាក់ក្រឡា

រូបភាព Suku Busu DerLeng

៩. ភ្នំកំពង់ត្រាច

រូបភាព បានស្គាល់-Banskol

១០. ទំនប់ម្លេច

រូបភាព Saony Reun

១១. កោះទន្សាយ

ប្រភព៖ A Minute of Things