ងាកចេញពីសម្លចាប់ឆាយ​ មករកសាច់អាំង នៅហាងកៈថៈ សន្ធរម៉ុក ប៉ូវកម្លាំងវិញម្តង😋

ប៉ុន្មានថ្ងៃនេះ ហូបសម្លចាប់ឆាយអស់ឬនៅ? បើទ្រលាន់គ្របទុកសិន ប្តូរបរិយាកាសថ្មី ងាកមករកសាច់អាំង រសជាតិបែបថៃវិញម្តង នៅហាង កៈថៈ សន្ធរម៉ុក BBQ-Soup-Seafood ជម្រើសអាហារមានច្រើនមុខ សាច់អាំងនិងស៊ុបស្ថិតក្នុងឆ្នាំងតែមួយ ហុតស៊ុប ញ៊ាំសាច់អាំង បានយ៉ាងឆ្ងាញ់ពិសា។

ហាង កៈថៈ សន្ធរម៉ុក BBQ-Soup-Seafood
ហាង កៈថៈ សន្ធរម៉ុក BBQ-Soup-Seafood
ហាង កៈថៈ សន្ធរម៉ុក BBQ-Soup-Seafood

ភាគច្រើនម្នាក់ៗគឺទ្រលាន់ចាប់ឆាយហើយ ព្រោះប៉ុន្មានថ្ងៃមុនសែនចិន ងាកទៅណាក៏ភាយក្លិនចាប់ឆាយដែរ ដូចនេះប្រហែលជាត្រូវនឹកសាច់អាំង ស៊ុបវិញម្តងហើយ ចឹងជម្រើសល្អសម្រាប់ការញ៊ាំជួបជុំគ្រួសារមាននៅ ហាង កៈថៈ សន្ធរម៉ុក BBQ-Soup-Seafood ជាហាងដែលផ្តល់នៅសាច់អាំង និងស៊ុប រសជាតិបែបថៃ មាន៣ឈុតសម្រាប់ជ្រើសរើស​ មានឈុតធំតម្លៃ១០ម៉ឺនរៀល ឈុតកណ្ដាលតម្លៃ៨ម៉ឺរៀល និងឈុតតូចតម្លៃ៤ម៉ឺនរៀល ហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះក៏មាននៅមុខម្ហូបជាច្រើនមុខផ្សេងទៀតផងដែរ។

ហាង កៈថៈ សន្ធរម៉ុក BBQ-Soup-Seafood
ហាង កៈថៈ សន្ធរម៉ុក BBQ-Soup-Seafood
ហាង កៈថៈ សន្ធរម៉ុក BBQ-Soup-Seafood

តោះសម្រាប់បងប្អូនដែលនៅសម្លចាប់ឆាយ គ្របទុកសិន ប្តូរសជាតិម្តង ងាកទៅរកសាច់អាំង បែបថៃ ដែលផ្តល់នៅរសជាតិឆ្ងាញ់ពិសា ជម្រើសមានទាំងសាច់អាំង និងស៊ុប ស្ថិតក្នុងឆ្នាំងតែមួយទៀត ពិតជាពិសេសមែន ដូចនេះចាំកាល ល្ងាចនេះណាត់មិត្តភក្តិជុំគ្នាម្តងមើល៍! ។

ហាង កៈថៈ សន្ធរម៉ុក BBQ-Soup-Seafood
ហាង កៈថៈ សន្ធរម៉ុក BBQ-Soup-Seafood
ហាង កៈថៈ សន្ធរម៉ុក BBQ-Soup-Seafood
ហាង កៈថៈ សន្ធរម៉ុក BBQ-Soup-Seafood

ហាង កៈថៈ សន្ធរម៉ុក BBQ-Soup-Seafood
លេខទូរសព្ទ៖ 016 565 455 / 092 393 366
ទីតាំង​៖ ផ្ទះលេខ០៧ ផ្លូវ១២២ កែងផ្លូវ២៥៩ សង្កាត់ទឹកល្អក់១ ខណ្ឌទួលគោក(ក្រោយTick Coffee សន្ធរម៉ុក)
ផែនទី៖ ចុចទីនេះ

វីដេអូ៖