ទៅបានប៉ុន្មានវត្តហើយគ្នាយើង? រដូវបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌចូលមកដល់ជាបន្តបន្ទាប់ កន្លងទៅអស់ច្រើនបិណ្ឌដែរហើយ មានបានធ្វើចង្ហាន់ទៅវត្តបានម្តងនៅ? បើនៅទេ ថ្ងៃនេះ admin ចង់ណែនាំម្ហូប ៤ មុខ ស័ក្តិសមបំផុតសម្រាប់រៀបធ្វើជាចង្ហាន់ ទៅប្រគេនព្រះសង្ឃ។

១. នំបញ្ចុកសម្លណាំយ៉ា

សូមចុចលើរូបដើម្បីមើលរបៀបធ្វើ

This image has an empty alt attribute; its file name is x17.jpg

២. រីប្រម៉ាចំហុយសាច់ជ្រូកចិញ្ច្រាំ

សូមចុចលើរូបដើម្បីមើលរបៀបធ្វើ

៣. សម្លការីខៀវសាច់មាន់

សូមចុចលើរូបដើម្បីមើលរបៀបធ្វើ

សម្លការីខៀវសាច់មាន់

៤. ចាហួយអូវ៉ាន់ទីនទឹកដូងក្រអូប

សូមចុចលើរូបដើម្បីមើលរបៀបធ្វើ