កម្មវិធីពិសេសជាមួយនឹងរឿងដ៏ធំប្រចាំឆ្នាំ Avengers: Infinity War ពីរោងភាពយន្តលេជេន

រោងភាពយន្តលេជេនមានកម្មវិធីពិសេសសម្រាប់ប្រិយមិត្តដែលចង់បានវត្ថុអនុស្សាវរីយពីរឿង Avengers: Infinity War នេះ ដែលក្នុងនោះមានដូចជា៖ ក្ដារដាក់ត្បូងអមតៈទាំង៦គ្រាប់?? និងបណ្តោងសោរ ។

+ កញ្ចប់សម្រាប់ប្តូរយកក្ដារដាក់ត្បូងអមតៈទាំង៦គ្រាប់
ដោយលោកអ្នកគ្រាន់តែចំណាយ $៦៩.៩៩ ទៅលើកញ្ចប់ Marvel’s Avengers Infinity War ដែលក្នុងកញ្ចប់នោះមាន៖
-ក្ដារដាក់ត្បូងអមតៈទាំង៦គ្រាប់ ចំនួន១
-សំបុត្រកៅអីធម្មតារបស់ Avengers: Infinity War ចំនួន១០សន្លឹក
-ពោតលីងកំប៉ុងធំចំនួន ៤
-ភេសជ្ជៈកែវធំ ចំនួន ៤
-ហតដក ចំនួន ២
+ កញ្ចប់សម្រាប់ប្តូរយកបណ្តោងសោរ
ដោយលោកអ្នកគ្រាន់តែជាវសំបុត្រកុនរឿង Avengers: Infinity War ចំនួន ៣ សន្លឹកនឹងទទួលបានបណ្តោងសោរដ៏ស្រស់ស្អាតមួយពីរោងភាពយន្តលេជេនយើងខ្ញុំភ្លាមៗ។
ប្រញាប់ឡើងកម្មវិធីនេះចាប់ផ្តើមពីថ្ងៃទី ៣០​ មេសា រហូតដល់អស់ពីស្តុក៕
#LetsGoLegend